Logga in

Plus och minus för 3 naturliga köldmedier

Publicerad
9 maj 2023, 06:00

De syntetiska köldmedierna, HFC, är under utfasning sedan 2015, på grund av deras klimatpåverkan. Nu kommer de naturliga köldmedierna – men hur ska man välja? Experten Andreas Bäckäng listar plus och minus med alternativen.

EU tycker dock inte att det går tillräckligt fort och nu är en uppdatering av F-gasförordningen snart godkänd. Både EU-kommissionen och EU-parlamentet har godkänt förslaget.

Det finns fortfarande syntetiska köldmedier på marknaden – men de kan komma att förbjudas helt
”En snabb utfasning av syntetiska köldmedier är att vänta”

F-gasförordningen är en tuff utmaning för kylbranschen
Köldmediet kan bli dyrt

Ministerrådet är kvar, med en snabbare utfasning, striktare åtgärder mot handeln med och användandet av syntetiska köldmedier som kan börja gälla redan 2024 och 2027.

Det som släpps på marknaden efter 2027 kommer bara att räcka till att underhålla och fylla på de aggregat som redan finns på marknaden.

–  Naturliga köldmedier utgör bara en liten del av köldmediemarknaden idag. Det har gått otroligt långsamt med omställningen och det har varit frustrerande när man vet vad som är möjligt att göra. Men senaste halvåret har det kommit en vändning, säger Andreas Bäckäng, vd på kylföretaget Enrad, som enbart använder naturliga köldmedier och då främst kolväten som propen, propan och isobutan.

Montörens miss ledde till att dricksvattnet blev förorenat
250 liter köldbärarvätska läckte ut vid värmepumpinstallationen

Här är plus och minus med de olika naturliga köldmedierna, enligt Andreas Bäckäng. 

Propan R290 är en giftfri biprodukt från petroleumraffinering och fossilgasproduktion. Ämnet har länge använts som köldmedium i till exempel kylmontrar i livsmedelsbutiker, i kylskåp och i värmepumpar.

I denna grupp ingår även propylene/propen R1270 och isobutan R600A. Men propan är mycket brandfarligt.

Propan
+ Energieffektiv.
+ Bra termodynamiska egenskaper.
+ Giftfri.
– Brandfarlig.

Ammoniak R717 känns redan på lukten vid små läckage. Därför hinner man ofta reparera och täta ammoniakläckage i ett tidigt skede. Ammoniaken är en giftig, brandfarlig och lätt gas vilket medför att den stiger vid utsläpp.

Ammoniak är ett naturligt, klimatneutralt köldmedium, med goda egenskaper för energiöverföring.

Ammoniak
+ Bra termodynamiska egenskaper.
+ Goda egenskaper för energiöverföring.
+ Klimatneutral.
– Giftig.
– Skarp urinlukt.
– Brandfarlig.

Koldioxid R744 är i princip luktfri och är en tung gas med högt tryck som vid läckage tränger undan syret. Koldioxid är ett naturligt köldmedium som är klimatneutralt med goda egenskaper för energiöverföring.

Koldioxid
+ Låg miljöpåverkan.
+ Inte brandfarligt.

+ Energieffektiv.

+ Bra termodynamiska egenskaper.
– Högt tryck som tränger undan syre vid läckage.