Logga in

Han får inte bli kyltekniker

Publicerad
22 aug 2018, 14:45

Conny Jönsson, 40 år, från Svedala har arbetet som undersköterska i tio år, men vill studera till VVS-montör eller kyltekniker. Det visar sig vara lättare sagt än gjort.

Krångliga regler gör att Conny Jönsson inte får gå en vuxenutbildning för att bli kyltekniker eller VVS-montör.

– Anledningen till att jag vill utbilda mig till kyltekniker eller VVS-montör är att jag älskar jobba med händerna. Jag är väldigt intresserad av kyl- och värmeteknik och VVS. Och det är en dröm att få jobba med något jag verkligen vill och ha intresse för innan jag går i pension, säger Conny Jönsson till VVS-Forum.

Läs mer: Extremvärme förvärras av brist på kyltekniker

Det finns bara två gymnasieskolor i Svedala, den kommunala Nils Fredriksson Utbildning och den fristående Sveriges Ridgymnasium. Ingen av skolorna erbjuder VVS- eller kylteknik-utbildning.

– Jag har fått avslag gång på gång på grund av att de inte kan betala min utbildning då den ligger i annan kommun, säger Conny Jönsson, som endast sökt VVS-utbildning hittills då han inte har hittat kylteknikerutbildning i grannkommunerna.

– Men jag kommer att fortsätta ansöka till VVS-montörutbildningen och hitta en kylteknikutbildning, understryker han.

Det råder stor brist på kyltekniker i hela landet.  Det saknas cirka 750 kyl- och värmepumptekniker i Sverige i dag och ytterligare 500 skulle kunna anställas årligen framöver. Allt enligt branschorganisationen Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP).

Läs mer: Den ljusnande framtid är svår

På installatörssidan är bristen på utbildad arbetskraft än större. Omkring 10 000 yrkesutbildade personer saknas i branschen, enligt en rapport från Installatörsföretagen.

Jens Albrektsson, chef för kompetens och utbildning på IN.

– Jag förstår inte varför det ska vara så svårt att yrkesväxla och skapa förutsättningar för det livslånga lärandet inom samma utbildningsnivå. Om Conny hade önskan att läsa på yrkeshögskola och sen högskola så hade det gått bra, men inte att skola om sig till kyltekniker. Jag har väldigt svårt att förstå dagens syn på yrkesutbildning i förhållande till akademisk utbildning, säger Jens Albrektsson, chef för kompetens och utbildning på Installatörsföretagen, och tillägger att yrkesutbildning är en bra investering för individ och samhälle.