Logga in

”Många installationer utförs av personer utan certifikat”

Publicerad
20 mar 2019, 07:00

Kylbranschen är kritisk till butiksförsäljningen av luft/luftvärmepumpar, där det i dag saknas kontroll av om installationen sker av en certifierad installatör.

Det händer att så kallade hemmafixare installerar värmepumpar som säljs till konsumenter på bland annat byggvaruhus.

Det är inte tillåtet, men det saknas en fungerande kontroll.

Köldmediet läckte när värmepumpen flyttades

Kylbranschen är kritisk mot den här typen av försäljning, där värmepumpar köps av privatpersoner för att sedan installeras av någon utan behörighet.

– Jag önskar att vi visste hur många installationer som sker av gör-det-självare, men tyvärr är det väldigt svårt att komma åt. Att många installationer utförs av personer/företag utan certifikat finns ingen tvekan om, sedan om det är privatpersoner eller ”frifräsare” som flyger under radarn är lite osäkert, säger Johan Landé produktchef på kylgrossisten Kylma, som ingår i Beijer Ref-koncernen och tillägger:

– Livslängden för värmepumparna blir kortare och läckagen större. Nyligen har Kemikalieinspektionen informerat om att luft/luftvärmepumpar endast får säljas till slutanvändare om det kan bevisas att installationen sker av en certifierad person och ett certifierat företag. Kraven har funnits länge, men tillsynen har varit obefintlig.

Kunden vill slippa betala anlitat företag

Först fasades de ozonpåverkande köldmedierna ut och nu är det dags för de växthuspåverkande att fasas ut.

Kylbranschens utmaning är att göra det utan att gå över till mindre energieffektiva lösningar, menar Johan Landé, som anser att även om läckagen i Sverige är relativt små så ska allt läckage av köldmedier med höga GWP-värden undvikas till varje pris.

GWP står för global warming potential och är ett mått på förmågan hos en växthusgas att bidra till växthuseffekten och den globala uppvärmningen.

Minimala läckage och energieffektiva anläggningar är visionen.

– Läckage kan bero på en mängd olika saker, bland annat felaktig installation, fyllning och tömning. Allt beroende på kompetensen hos personen som installerar. Därför har vi sedan länge i Sverige krav på certifikat hos installatören. Andra orsaker till läckage kan vara äldre och dåligt underhållna anläggningar, menar Johan Landé.

Två skäl till att allt fler anmäler hantverkare till ARN

Köldmediet är en växthusgas som är omgärdat av en rigorös lagstiftning. Därför ska pumpen kunna kopplas ur utan att gasen läcker ut – annars uppfyller den inte kraven för att vara CE-märkt.

Foto: Getty Images

 

 

 

 

FAKTA/F-gaser

  • Fluorerade växthusgaser, f-gaser, används till exempel som köldmedier i kylutrustning, luftkonditioneringar och värmepumpar.
  • F-gaser har stark påverkan på växthuseffekten och påverkar jordens klimat. För att begränsa utsläppen av växthusgaser och bekämpa klimatförändringarna finns det regler i EU för fluorerade växthusgaser.
  • För att få installera, utföra service, underhålla, reparera eller montera ner utrustning som innehåller f-gaser, till exempel värmepumpar, måste man ha utbildning och certifiering enligt kraven i f-gasförordningen.
  • Det är inte specificerat hur slutanvändaren ska bevisa att ett certifierat företag ska utföra installationen. Ett sätt är att försäljningen sker med att slutanvändaren vid köpet uppvisar ett skriftligt bevis från ett företag som är certifierat att det kommer att utföra installationen.
  • Om ett företag brutit mot reglerna i f-gasförordningen kan företaget få försäljningsförbud och bli tvunget att återkalla produkter från sina kunder. Överträdelser kan leda till polisanmälan om brott. Företaget kan även påföras miljösanktionsavgift.