Kompetensbrist tvingar kylbranschen hitta alternativ

Publicerad 6 apr 2016, 11:51

NORDBYGG 2016. För varje år växer underskottet av kyl- och värmepumptekniker. Cirka 200 utbildas varje år, men behovet är 350, på sikt minst det dubbla. Det sa Marcus Andersson, rektor och vd för Installatörernas Utbildningscentrum (IUC) under ett seminarium på Nordbygg.

Kylbranschen har tidigare bedömt det årliga behovet av kyl- och värmepumptekniker till cirka 350, men regeringens nybyggnadsambitioner och pensionsavgångar kommer att kräva långt fler utbildade än så. Den nuvarande arbetsstyrkan på cirka 5 500 tekniker behöver fördubblas under en tioårsperiod, alltså 10-11 000. Hur ska vi lösa den ekvationen? frågade sig Marcus Andersson.

– Att rekrytera tekniker från en branschkollega driver bara löner och löser inte bristen på tekniker.

Kylbranschen, i likhet med många andra yrkesarbetarbranscher, ser att intresset för hantverksjobb och teknik minskar på gymnasienivå. När yrkeshögskolan startades för en del år sedan såg man en möjlighet att kunna åtgärda bristen på kompetens, men Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) har inte varit överens med kylbranschen om utbildningarnas kvalitet och har därför under åren inte alls beviljat utbildningar i den omfattning som branschen önskat.

– Vi kan inte lita på staten har vi lärt oss. Vi får inte fram de pengar och de utbildningsplatser vi behöver inom yrkeshögskolan.

Kylbranschen tillsammans med IUC har nu därför satsat på företagslärlingar med start i mars i år. I september startar nästa utbildningsomgång. Utbildningsformen är sedan lång tid etablerad på VVS-området, bland annat hos IUC. Eftersom erfarenheterna är väldigt goda har IUC för kylsidan sneglat just på VVS-upplägget.

– Vi har tittat på den utbildningsformen men också tittat på andra svenska distansutbildningar, men även på den lösning man har i Tyskland, sa Marcus Andersson.

Läs mer om IUC:s och kylbranschens satsning på företagslärlingar i nästa nummer av VVS-Forum (nr 4/2016) som utkommer den 28 april.

Rekommenderade artiklar

”Självfallet vill vi få in så många kvinnor som möjligt”

Här är Sveriges bästa VVS-skola

Myndighet sågar kyl- och värmepumputbildning

Proffsakademi sprids i Norden

Uppgivenhet blandat med glädje

Reaktionerna från organisationerna inom VVS- och kylområdet präglas i dag av både glädje och uppgivenhet efter gårdagens besked om beviljade utbildningar inom Yrkeshögskolan. 

Första diplomerade kyl- och värmepumpteknikern

NORDBYGG 2014. Patrik Larsson, delägare i Industri- och Laboratoriekyl, blev kylbranschens först diplomerade kyl- och värmepumptekniker. Vid en ceremoni i Kyl- och Värmepumpföretagens monter fick han i dag motta diplom för sina kunskaper av Peter Rohlin, vd för certifieringsorganet Incert. Tillsammans med Erik Randén, vd på Kylgruppen, som också kvalificerat sig för denna utmärkelse men tyvärr fått förhinder att närvara, skriver dessa två historia genom att vara först.

Vinnaren i Skol-SM i kyl- och värmepumpteknik utsedd

Den 6–7 maj avgjordes Skol-SM i kyl- och värmepumpteknik i Stockholm. Vann gjorde Victor Backman från Jämtlands gymnasium i Östersund. På andra plats kom Kristina Nyström från Polhemsskolan i Gävle.

”Skolvalet – ett moment 22”

”Myter om ROT-avdrag”

ROT-avdraget har blivit för dyrt, menar regeringen. Därför ska ROT-avdraget sänkas från 50 till 30 procent. Allt enligt vice finansminister Per Bolund (MP) som i dag presenterade regeringens kommande skatteförslag tillsammans med finansminister Magdalena Andersson (S). Vissa av förslagen kommer redan nu i vårbudgeten.

Akut brist på yrkeslärare