Logga in

”Ammoniak är framtidens köldmedium”

Publicerad
13 jan 2023, 05:22
| Uppdaterad
12 jan 2023

Många rynkar på näsan för den stickande urinlukten. Men det gör inte livsmedelsindustrin där ammoniak i dag är det dominerande köldmediet i de gigantiska nya lagrens kylsystem.

Ammoniak och koldioxid är två naturliga köldmedier som bägge är klimatneutrala med goda egenskaper för energiöverföring. På kylföretaget SLS använder man ungefär 80 procent ammoniak och 20 procent koldioxid som köldmedium.

Det finns fortfarande syntetiska köldmedier på marknaden – men de kan komma att förbjudas helt
”En snabb utfasning av syntetiska köldmedier är att vänta”

Idrotts- och kultur­huset i Knivsta klassas som ett passivhus
Därför kyler Knivsta nya passivhus-ishallen med koldioxid

NH3 har använts som köldmedium alltsedan kylteknikens första tid kring förra sekelskiftet. Men ammoniak ansågs besvärligt att handskas med eftersom gasen både är giftig och brandfarlig. På 1930-talet ersattes ammoniak med freoner, 40 år senare upptäcktes att freoner påverkade ozonskiktet. 

Det var dags för ammoniakens come-back, eftersom man med förbättrad teknik inte längre har problem med arbetsmiljö och brandrisk.

Tvärtom så har ammoniak aldrig varit mer rätt än nu som köldmedium, eftersom gasen både är klimatneutral och energieffektiv. Ytterligare en fördel är att kyleffekten blir bättre, man kan nå ännu lägre temperaturer med ammoniak.

– Ammoniak är framtidens köldmedium, säger Rickard Reimander, vd på kylföretaget SLS, som förutom naturliga köldmedier också tillverkar kylmaskiner och industrivärmepumpar.

Kyla är ett växande behov, inte minst inom livsmedelsindustrin. Enligt holländska forskare kommer behovet av kyla att öka med 40 gånger detta århundrade.

På kort tid har SLS fått order på kylsystem i två stora anläggningar, dels i Dagabs livsmedelslager i Bålsta, som är 126 000 kvadratmeter stort med 30 meters höjd, dels i Greenfoods 44 000 kvadratmeter stora logistikcenter i Helsingborg.

Kylmaskinerna använder klimatneutral ammoniak som köldmedium och är skräddarsydda för att ge både Dagab och Greenfood grön kyla och värme.

SLS har dessutom installerat ett klimatneutralt kylsystem, där värmeåtervinningen går tillbaka till fastigheten i form av uppvärmning och varmvatten.

Kylanläggningen i Helsingborg har en kyleffekt på 3 900 kilowatt. Det är tillräcklig med kyla för 13 ishallar. Värmeåtervinningen är på totalt 11 000 000 kilowattimmar per kvadratmeter och år, något som skulle räcka för uppvärmning av 550 normalstora villor.

Det första spadtaget till Dagabs livsmedelslager i Bålsta togs 2019. Nu, fyra år senare, driftsätts Europas modernaste logistikcenter. Hela byggnaden har en grön profil med Nordens största takbaserade solcellsanläggning på taket och ammoniak som köldmedium i kylanläggningarna.

– Anläggningen i Bålsta blir en av de modernaste i Sverige, med olika temperaturzoner med kylt, fryst och tempererat lager, säger Rickard Reimander, inte utan stolthet. Hans företag SLS har både stått för kylinstallationerna och tillverkningen av avancerade maskiner i ett av Europas största livsmedelslager.

FAKTA/SLS

Säte: Norrköping

Antal anställda: 25

Omsättning: Närmare 98 miljoner kronor (2021).

Verksamhet: Tillverkning av kyl- och frysaggregat och större värmepumpar. Bolaget tillverkar dessa med miljövänligt köldmedium (ammoniak och koldioxid) samt R290 (Propan). Utför även svetsnings-, kyl- och frysinstallationsarbeten.