Logga in

Handlaren sparade nära miljonen kWh på att byta ut kylsystemet

Publicerad
17 jan 2023, 06:06
| Uppdaterad
16 jan 2023

Genom att uppdatera den jättelika matbutikens utrustning har kylfirman kunnat kapa energianvändningen med motsvarande 45 svenska villors årsförbrukning. Nu fortsätter effektiviseringen med ventilationssystemet.

LL:s Kylteknik i Kristianstad fick ett uppdrag av Ica Maxis ägare i Karlskrona. Han ville att butiken skulle bli mer miljövänlig och energisnål. Hur mycket kraft fanns det att spara i livsmedelshallen om man såg över tekniken? En hel del skulle det visa sig.

Läs mer om kylteknik:
”En snabb utfasning av syntetiska köldmedier är att vänta”

"Vår mest lönsamma investering":
Sparbad – Yasuragi bantar dyr olja med cool teknik

Maxis stormarknad i utkanten av Karlskrona använde ett kylsystem som bar 293 kilo av köldmediet R404A. Det motsvarar 1 149 ton CO2-ekvivalenter och där fanns den allra största potentialen till att sänka utsläppen, berättar Mathias Lindqvist, delägare i LL:s kylteknik och den som ledde projektet på plats.

– Uppdraget var att ersätta en äldre befintlig kylanläggning som var uppbyggd kring HFC, köldmedium som kyler ned en glykollösning som pumpas runt till kyldiskar och kylrum. Det vi skulle sätta in var ett transkritiskt Booster CO2-aggregat, säger han.

Att börja med koldioxid som återvunnits från annan verksamhet sänkte utsläppskostnaden från 1 149 ton till 0,3 ton. 

– Det är en otrolig energibesparing på i stort sett 900 000 kilowattimmar per år. Det tack vare dels det nya CO2-aggregatet och att vi bytt ut kyl- och frysdiskar, säger Mathias Lindqvist.

Nästan alla av de nya kyl- och frysdiskarna är utrustade med dörrar som bevarar kylan bättre och det står tillsammans med koldioxidaggregaten för merparten av förbättringen.

– Den kallare årstiden i Sverige, som väl egentligen omfattar nio månader av året, är positiv för ett CO2-aggregat. Även sommartid är ett CO2-aggregat betydligt mer energieffektivt än HFC-köldmedium, i alla fall så länge det är under 22 grader varmt och det är sällan vi har det varmare än så i Sverige, säger Mathias Lindqvist.

De nya kyl- och frysdiskarna, tillverkade i Sverige, har också led-belysning i stället för gamla lysrör. Det bidrar också, om inte lika mycket, till att mindre energi går åt till utrustningen som kyler varor på stormarknaden.

Enligt företaget motsvarar besparingen på 900 000 kilowattimmar per år energiåtgången hos 45 normalstora svenska villor. Kunden i det här uppdraget, Ica Maxi-handlaren i Karlskrona, sparar stora summor tack vare investeringen i klimatneutral teknik och gläds åt CO2-ekvivalenter som inte kommer ut i atmosfären. 

LL:s Kylteknik har byggt om kylanläggningarna i en rad livsmedelsbutiker. De märker att kunderna, både handlare och andra, allt oftare prioriterar klimat- och energifrågorna. Mathias Lindqvist är övertygad om att efterfrågan på koldioxidteknik fortsätter att växa, det här bara är början på den trenden. 

– Bland de butiker vi har kontakt med har kanske 50–60 procent bytt ut sina aggregat. Otroligt många mindre butiker måste inom ett par år också ta det här steget, vi går tydligt mot att alla använder naturliga köldmedium på butikssidan.

CO2-segertåget ser han som självklart den kommande tiden eftersom det är både grönare och mindre kostsamt tack vare sina fysikaliska egenskaper.

– I bästa fall kan du få nio gånger pengarna på ett CO2-aggregat. Hemligheten med Boosteraggregat är att man tar upp effekten man förbrukar på fryssidan på kylsidan, då får man en bättre energifaktor. Den totala verkningsgraden på aggregatet är större än de traditionella med en kylsida och en fryssida, man kan säga att förbrukar man 1 kilowatt el på kylan kan man få ut 4,4 kilowatt i fryseffekt.

Det gamla skrotades:
Ny skräddarsydd lösning – så ersattes ”fjärrkyla” av modern kylteknik

Ica Maxi-handlaren Joakim Melin är mycket nöjd. Projektet kunde genomföras utan driftstörningar och resultatet innebär både miljömässiga och ekonomiska besparingar. Men arbetet med att effektivisera systemen i butiken fortsätter

– Vi ska byta ut ventilationen i år, det blir med värmeåtervinning från kylan. Där tror vi att vi kan spara in ytterligare 360.000 kilowattimmar, säger han.

Transkritiskt kylsystem

Ett transkritiskt kylsystem innebär att systemet kan att arbeta över en så kallad. kritisk punkt, vid höga tryck och temperaturer där ämnet beter sig annorlunda vid värmebortförsel jämfört med om systemet arbetar vid lägre tryck och temperaturer.

Kompressorn höjer tryck och temperatur på gasen. Gaskylaren är normalt en luftberörd värmeväxlare som är placerad på butikens tak. Fläktar kyler av gasen då den passerar igenom gaskylaren. Expansionsventilen sänker trycket på gasen tills den omvandlas till vätska. I förångaren som sitter i en kyl- eller frysdisk upptar den kalla vätskan värme så den kokar till gas och återvänder till kompressorn.

Källor: Uppsala universitet och KF Fastigheter