Logga in

Kylexperterna gav chokladbollarna rätta ytan

Publicerad
30 apr 2019, 10:06

Nu kyls de smaskiga godsakerna i Delicatos bageri i Segeltorp, Stockholm, både effektivt och miljövänligt. Industri & Laboratoriekyl har bytt ut den gamla kylanläggningen och ersatt den med förfinad CO2-teknik.

På det meterbreda löpande bandet strömmar tio Delicato-bollar fram i bredd mot frystunneln. I den är temperaturen nära –30 °C och när bollarna kommer ut på andra sidan är de lagom nedfrysta för att fyra robotarmar ska kunna plocka upp dem, en efter en och placera dem i väntande förpackningar.

Installationerna har höga krav

För Delicato handlade det primärt om att bli av med köldmediet R404A. Men robotarnas bristande fingertoppskänsla bidrog också till att kylanläggningen behövde bytas. Om godbitarna var för mjuka klämdes de helt enkelt sönder vid förpackningen.

– Vi har gjort ett utbyte av den befintliga kylinstallationen med uppgradering till CO2. Sedan var det också frystunneln som inte fungerade när plockningen robotiserades. Med CO2 går det att jobba med lägre temperatur på förångningen, det blir omkring 8 °C kallare och Delicato-bollarnas skal blir hårdare, förklarar Johan Lundberg, eftermarknadsansvarig på Industri & Laboratoriekyl.

Ombyggnaden hos Delicato har tagit ett halvår. Installationerna har gjorts stegvis och under drift.

– Det är en fördel att tidigt planera tillsammans med kunden för att se hur mycket det går att bygga om i taget utan att tappa tillgänglighet. Vi lyckades med att montera in den nya anläggningen medan den gamla var i drift. En stor fördel är också att det ger redundans då den nya anläggningen driftsätts, säger Johan Lundberg.

Johan Lundberg och Hans-Olov Larsson vid Delicatos frystunnel. Foto: Jan Fredriksson

Redan nu ger den nya kylanläggningen 35 procent energibesparing om året. Enligt planerna ska den också kompletteras med värmeåtervinning.

– Det kommer att bli en stor fördel ekonomiskt, säger Johan Lundberg. Det finns behov av både uppvärmning och varmvatten till disk och i en del av processerna.

Energi sparas också med hetgasavfrostning i frysrum samt känsliga kylrum. Det kortar också avfrostningstiden. Fläktarna i värmeväxlarna utomhus kan reverseras för att blåsa rent och undvika stora tryckfall vid exempelvis pollen och lövfällning.

Köldmediet kan bli dyrt

När Industri & Laboratoriekyl började med CO2 var F-gasförordningen inte på plats. Det rådde osäkerhet om vilka köldmedier som skulle bli alternativen.

Nu är CO2 synonymt med effektiv kyla hos företaget, menar Hans-Olov och Patrik Larsson, far och son som driver företaget tillsammans. Hans-Olov är försäljningschef, Patrik vd och teknisk chef på Industri & Laboratoriekyl.

– Vi började fokusera på CO2 för styvt tio år sedan. Det har väldigt bra verkningsgrad och det har direkt koppling till de globala 2030-målen. Våra CO2-anläggningar använder 30–70 procent mindre energi på årsbasis än traditionella kylanläggningar, säger Patrik Larsson.

FAKTA

DELICATO

Delicato startade tillverkningen i Segeltorp
1964. Företaget är Kunglig hovleverantör och Nordens största leverantör av konditorivaror, exempelvis tårtor, Delicatobollar, punschrullar, mazariner och annat.

Industri & Laboratoriekyl tillhör Tesabkedjan. Företaget har arbetat med Delicato sedan 1977 och har nu installerat ett kylaggregat med tre kylkompressorer och två fryskompressorer varav en inverter i varje system.

Energibesparing är 35 procent på årsbasis. Kyleffekten vid –8 °C är 50 kW, fryseffekten är 40 kW vid –40 °C, fyllnadsmängden är 180 kg CO2.

Värmeåtervinning inklusive styrning är förberett för 90 kW värme, 25–50 °C.

De pekar på en stor fördel med CO2-kyla: möjligheten att återvinna värmen. Med konventionella köldmedier är det svårt att få tillräckligt hög temperatur på den varma sidan.

– Ska vi prata energieffektiv kyla är det inte enbart en kylmaskin som är energieffektiv. Det är att nyttja både varm och kall sida. Och det går inte att säga att en kylmaskin är energieffektiv om den inte tar tillvara värmen, säger Patrik Larsson.

Då det ofta finns behov av uppvärmning och varmvatten gör det inget om maskinen använder lite extra energi, då verkningsgraden är hög.

Östersjön kyler ner universitetet

Eftersom värmeavgivningen i CO2-processen sker transkritiskt, det vill säga utan kondensation, kan all värme i processen användas.

– Det handlar om att styra högtryckssidan, det kan alla tillverkare och det behöver man inte fundera på. Att jobba med högt tryck är normalt en förlust men om den varma sidan nyttjas finns det många användbara saker, säger Patrik Larsson.

Tekniken för CO2-kyla har utvecklats mycket de senaste 15 åren, precis som tekniken för traditionella köldmedier. Tryckfallen i komponenterna har blivit lägre, värmeöverföringen har blivit högre och fläktar och kompressorer drivs med varvtalstyrda EC-motorer.

Kylkoncern växer i Dalarna

Att använda en ejektor vid expansionen är en av komponenterna i CO2-tekniken som ytterligare bidrar till effektiviteten. Patrik Larsson har varit starkt bidragande till att den kommit till användning.

– Ejektorn tar bort de svaga punkterna med CO2 när temperaturerna är höga. I framtiden kommer den här tekniken att bli slående, säger han.

Tryckskillnaden mellan hög- och lågtrycksidan är stor, att bara strypa bort den energin är onödigt slöseri. Med ejektor kan en del av rörelseenergin användas till att höja trycket före kompressorn och den kan jobba med mindre tryckskillnader. Det kan skilja över 5 °C mellan förångaren och inloppet i kompressor. Enligt Hans-Olov Larsson kan det motsvara upp till 25 procent i ökad verkningsgrad.

CO2 har andra positiva tekniska egenskaper. Anläggningarna kan göras mycket kompakta eftersom köldmediet kan transportera stora energimängder. Storleken på en motsvarande kylmaskin med traditionellt köldmedium blir cirka fyra gånger större. Detsamma gäller alla anslutande ledningar.

En annan fördel med CO2 är att det går att använda direktexpansion i stora anläggningar. Då försämras inte effektiviteten med värmeväxlare mellan kompressor och förångare. Den tekniken är i princip bannlyst med traditionella köldmedier.

– Om det skulle läcka traditionella köldmedier på det viset är det så stora mängder att miljöpåverkan blir extrem, säger Patrik Larsson.

Ny portal ger vägledning

Och det är just köldmediernas klimatpåverkande egenskaper som varit i fokus de senaste åren.

– Från början lyftes F-gasförordningen bara fram som en pålaga och kylbranschens straff. Men den är egentligen ett verktyg att nå 2030-målen, och då blir det en annan attityd, säger Hans-Olov Larsson.

Patrik Larsson menar att få inser hur stor påverkan köldmedierna har. Sammanräknat står köldmediernas registrerade utsläpp i Sverige för omkring 50 procent större klimatpåverkan än hela inrikesflyget. Sannolikt är de många gånger större eftersom endast de stora f-gasanläggningarna räknas.

CO2 som används som köldmedia är biprodukt från olika industrier, till från exempel biogasframställning. Den används också vid bland annat öl- och läsktillverkning och skulle annars ändå släppas ut i atmosfären.

– Det är klimatneutralt, menar Patrik Larsson. Ju mer CO2 det finns i kylmaskiner desto mindre finns det i atmosfären.

– Vi lånar den på vägen, fyller Hans-Olov Larsson i.

Fiskar kräver installationer i toppklass

Omkring 90 procent av Industri & Laboratoriekyls uppdrag görs på totalentreprenad. Och det är så de helst vill ha det. I företaget finns projekteringskunskaper för CO2-teknik, något som i bland saknas hos vissa kylkonsulter.

Och när installationen är gjord ska driften upprätthålla funktionen och förhoppningsvis trimma den ytterligare.

– Vi ansvarar alltid för driften när vi har gjort en avancerad leverans, säger Patrik Larsson, och framhåller att den digitala utvecklingen starkt bidragit till möjligheterna att energieffektivisera.

I driftåtagandet ingår normalt också jour, uppkopplad övervakning och larmhantering.

Det kan vara värdefullt om man som Delicato har en produktion som sprutar ut tusentals chokladbollar om dagen. Och det är bra att ha en trogen kylleverantör.