Logga in

Klimatsystem ska inspekteras

Publicerad
4 jun 2019, 13:58

Nu föreslår Boverket och Energimyndigheten krav på inspektion av system för uppvärmning och luftkonditionering.

Boverket och Energimyndigheten föreslår att krav på inspektion av uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem samordnas med energideklarationen för de byggnader som deklareras regelbundet. Övriga byggnader ska rapporteras separat.

Enligt förslaget ska kravet på inspektion träda i kraft 10 mars 2020.

Boverket backar – vedspisarna överlever

Bakom förslaget ligger ett gemensamt regeringsuppdrag där Boverket och Energimyndigheten har utrett hur krav på inspektion av uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem ska införas i svenska regler. Kravet på inspektion finns i EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda.

Enligt EU-direktivet om byggnaders energiprestanda, även kallat EPBD, är det system med nominell effekt på över 70 kW som ska inspekteras regelbundet.

Liknande krav har tidigare funnits för luftkonditioneringssystem och förslaget innebär att de tidigare reglerna återupptas och anpassas till gällande lydelse i EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda.

VVS-skador från produktion kostar miljarder – orsakerna kända

EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda innehåller även krav på att alla byggnader som inte är bostäder, och som har uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem med en nominell effekt över 290 kW, ska ha fastighetsautomation som uppfyller vissa minimikrav.

Automationskravet ska träda i kraft 2025 och gäller både nya och befintliga byggnader. I Boverkets föreskrifter kommer mer detaljerade regler att finnas. Arbetet med detta planeras att starta under hösten i år.

Myndigheternas svar på regeringsuppdraget finns i rapporten ”Inspektion av uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem”, som lämnades till Regeringskansliet i maj 2019.