Logga in

Här är 10 sätt att sänka elpriserna – snabbt

Publicerad
17 nov 2022, 10:47
| Uppdaterad
18 nov 2022

Kärnkraft och havsbaserad vindkraft kan inte lösa effektbristen på kort sikt. Men det kan installationsbranschen, skriver VVS-Forums chefredaktör Fredrik Karlsson.

Regeringen med energiminister Ebba Busch i spetsen vill bygga ny kärnkraft, i stor och liten skala för säkrad tillgång och lägre energipriser. Andra för fram den havsbaserade vindkraften.

Debatten fastnar lätt i val av energislag och i långsiktiga lösningar.

I själva verket finns många lösningar och de finns framför näsan på oss.

Det är installationsbranschen som sitter på dessa.

Här är tio saker som kan göras nu.

1. Effektbalansering

Med elbil som ska laddas och andra energiförbrukande aktiviteter blir belastningen tidvis hög på inom fastigheten och på nätet. Att balansera lasterna med hjälp av smart styrteknik och batterier kan kapa effekttopparna. Elteknik i sin renaste form kan vara räddningen.

Läs om Ferroamp som vill kapa effekttoppar
”Likströms­tekniken skapar så många möjligheter”

2. Energieffektivisering

Börja med en kartläggning, hur ser energianvändningen ut? Var finns bovarna och hur kan det åtgärdas? Både kartläggning och åtgärder är jobb som den här branschen är experter på. Bakom hörnet finns även lösningar som avloppsvärmeväxlare, som inte är med på denna lista.

Läs också intervjun med experten på energieffektivisering
”Potentialen är gigantisk”

3. Belysning

En energieffektiviseringsåtgärd som förtjänar en egen punkt på listan. Fortfarande finns många gamla energislukande lysrör och lampor kvar i offentliga och privata sammanhang. Byte till LED är en självklarhet, liksom närvarostyrning i lokaler.

Läs också:
Roland Jonssons sex bästa lösningar för att spara el i villan

4. Injustering

Många gånger sätts höga mål för nya projekt som byggs – men verkligheten blir en annan. Injustering när fastigheterna är i drift är lösningen.

Läs hur han sparar el
Vestum köper snabbbväxande isoleringskoncern

5. Fastigheter delar energi

Sedan 1 januari är det tillåtet för byggnader att dela el i lokala nät. Då kan förnybar energi nyttjas på ett mer optimalt sätt, liksom lagring av energi samtidigt som effektoptimering kan göras för hela nätet.  Men fortfarande bromsar energibolagen.

Läs också:
15 sätt att hämta värme i avloppet

6. Solceller

En lösning som rätt många har sett men fortfarande utgör solenergin mindre än 1 procent i Sveriges energimix. Potentialen är betydligt större än så. Även solvärme kan bli större.

Läs också om:
Fördubblad solcellskapacitet

7. Värmepumpar

Ska energin användas optimalt är en värmepump lösningen och trots att de installerats på många håll finns en stor potential kvar.

Läs också om potentialen för värmepumpar:
Nibechefen: ”Andra förtalar våra värmepumpar!”

8. Smarta hem

När hela hemmet eller lokalen styrs av smart teknik, som appar kan energianvändning kontrolleras, sänkas och styras i tid.

Läs också om Schneider-chefen:
”Jag fick mitt första chefsjobb när jag var 28 år”

9. Lagring

Lagring av energi kommer att bli allt viktigare i takt med att batterierna utvecklas. Och i vissa fall kan storskalig lagring i vätgas vara effektivt, inte minst i industrin.

Läs också om:
Baffeln bakom behagligt inomhusklimat

10. Upprustning av nätet

Det är inget som är gjort i en handvändning men att bygga bort flaskhalsar i nätet bör vara prioriterat, då kan överskott från vattenkraft i norr utnyttjas bättre i elfattiga syd.

Läs också om flaskhalsarna i nätet.
Win-win när Bad & Värme-medlemmar fördjupar samarbetet