Logga in

De fick årets solenergipriser

Publicerad
25 apr 2018, 23:01

Solvärme i fjärrvärmesystemet och solceller i elnätet var två vinnande koncept när Svensk Solenergi delade ut priser. 

Årets solenergianläggning 2017 gick till Ystad Energi som anslutit en solvärmeanläggning i sitt fjärrvärmesystem.

Årets prestation 2017 gavs till forskaren Joakim Widén vid Uppsala universitet som studerat hur solceller hanteras i elnätet. Hans studier visar att lokala elnät klarar 22 procents solenergi redan i dag.

Solcellsel i elnät är omdiskuterat då det kan finnas viss risk för överspänning eller överbelastning i enskilda lokala elnät.

– 2018 har vi nöjet att premiera såväl integrationen av solel i våra elnät som solvärme i våra fjärrvärmesystem, säger Jan-Olof Dalenbäck på Svensk Solenergi i ett pressmeddelande och tillägger:

– Marknadsutvecklingen för solenergi beror främst på hur den kan integreras i byggnader och infrastruktur och hur det kan ske på ett företags- och samhällsekonomiskt sätt.

Läs mer: Fritt fram fånga sol utan lov

Solenergipristagare, från vänster: Joakim Widén, Sara Klingberg och Anna Svensson från SolTech, Emanuel Olofsson, Järfälla kommun, Vinko Culjak, Ystad Energi, Sara Albrecht, Einar Mattsson, Hans Eriksson, SPP. Foto: Svensk solenergi

Juryns motivering för Årets solenergianläggning lyder:

”Precis som solcellsanläggningar ansluts till vårt elnät går det att ansluta en solvärmeanläggning till ett fjärrvärmesystem. Lösningen har utvecklats och genererad solvärme kan användas såväl för att förbättra en fjärrvärmeansluten byggnads energiprestanda som för att säljas till andra fjärrvärmekunder. Anläggningen på Ystad Arena, som uppförts utan ekonomiskt stöd, är ett utmärkt exempel på hur solvärme kan användas i fjärrvärmesystem – nationellt och internationellt.”

Läs mer: Han satsar på solenergi i Västafrika

Juryns motivering för Årets prestation 2017 lyder:

”Möjligheter med solel i våra elnät och dess begränsningar, är en omdiskuterad fråga. Joakim Widén har under flera år genomfört, lett och publicerat studier om hur våra elnät kan belastas med solelanläggningar. Han har genom detta bidragit väsentligt till att minska nätbolagens skepticism – något som kommer ha stor betydelse för en fortsatt positiv utveckling.”

Hedersomnämnanden gick till Einar Mattsson, SPP, SolTech och Järfälla kommun.