Logga in

Fördubblad solcellskapacitet

Publicerad
25 mar 2015, 10:14

Installationer av solceller fortsätter att öka i Sverige. 2014 installerades 36,2 MW, vilket är nästan dubbelt så mycket som 2013 års 19,1 MW. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.

Sveriges solcellsmarknad har tidigare mest bestått av fristående solcellssystem, som inte varit uppkopplade mot elnätet. På senare år har de nätuppkopplade solcellssystemen ökat. Privatpersoner och företag bidrog till att fördubbla den nätuppkopplade solcellskapaciteten i Sverige under 2014 med 35,1 MW.

Den sammanlagda solcellskapaciteten var 79,4 MW i slutet av 2014 och solcellerna producerar uppskattningsvis 75 GWh el per år. Det motsvarar den årliga energianvändningen i drygt 3 300 svenska eluppvärmda genomsnittshus, där användningen beräknas vara 22 700 kWh per år/hus.

– Sveriges installerade effekt är fortfarande mycket låg i jämförelse med de länder som ligger främst. Italien får i dag cirka tio procent av sin totala elproduktion från solen medan Sverige bara får 0,06 procent. Vi ökar alltså från en mycket låg nivå, säger Johan Lindahl på Uppsala universitet som har tagit fram den svenska statistiken på uppdrag av Energimyndigheten, i ett pressmeddelande.

– Allmänheten har överlag en väldigt positiv inställning till solceller och det som är unikt med tekniken är att det hypotetiskt finns flera miljoner potentiella investerare, som kan ha helt olika anledningar att installera solceller. Vissa gör det för ekonomins skull, andra för miljön eller för känslan av att vara självförsörjande, säger Johan Lindahl.

Energimyndigheten hanterar elcertifikatsystemet som är ett ekonomiskt stöd till producenter av förnybar el. I dag finns 1 300 solcellsanläggningar registrerade i systemet, men det finns betydligt fler ute i samhället.

– Det är många som söker elcertifikat för solcellsanläggningar, både privatpersoner och företag. Ansökningarna fortsätter komma in i hög takt och vi ser inga tecken på att trenden håller på att mattas av, säger handläggaren Carolina Fröberg på Energimyndigheten, i pressmeddelandet.

Nytt för 2015 är skattereduktionen som trädde i kraft i början av året. Det innebär att privatpersoner som levererar el till nätet kan få 60 öre extra per kWh från staten, utöver ersättningen från elhandlaren. Skattereduktion söker man hos Skatteverket.

För att räknas som mikroproducent och ha möjlighet att få skattereduktion får säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 100 ampere. Utöver det finns möjligheten att söka elcertifikat och få en extra intäkt, även för dem med en säkring som överstiger 100 ampere.

Läs mer i Tema Solenergi som kommer tillsammans med VVS-Forum nr 3/2015 den 27 mars.