Logga in

15 sätt att hämta värme i avloppet

Publicerad
26 nov 2019, 07:00

Energiexperten Roland Jonsson om ”grejen” som borde göra återvinning av värme i spillvatten självklart för alla.

Byggnader blir allt energisnålare, men inte på varmvattensidan, menar Roland Jonsson, energiexpert hos WSP. Därför har det blivit mer intressant att återvinna värme i spillvatten.

Snart ska ett Beboprojekt med mätresultat och driftserfarenheter från användning av 15 avloppsvärmeväxlare att avrapporteras.

– Alla borde ha det, självklart! sa Roland Jonsson på en lunchträff anordnad av Energi- och Miljötekniska Föreningen.

Värmeåtervinning minskar både energianvändningen och effektbehovet vilket ofta gör det extra lönsamt, menar han.

Avloppsvärmeväxlare bidrar när bostadsrättföreningen kapa energinotan med 90 procent

Inom projektet har olika typer av värmeväxlare undersökts. En typ installeras direkt vid duschutrymmet, på avloppsledningen, i golvbrunnen eller i duschgolvet.

– Grejen är att förvärma kallvattnet till blandaren, det behövs inga komplicerade ventillösningar. Eftersom det ökar temperaturen på kallvattnet behövs det mindre varmvatten.

Roland Jonsson visade mätresultat från fem större system installerade centralt i fastigheter. I dessa förvärms inkommande vatten innan det värms till tappvarmvatten i värmecentralen.

Återvinningen varierade 14–19 procent i fyra fall. En av installationerna avvek med mycket låg effektivitet eftersom det troligtvis varit stopp i värmeväxlaren.

Installatören forskar kring värmeåtervinning

I de fem undersökta systemen var värmeväxlarna placerade vågräta. Ett installationssätt som ökar risken för igensättning. Erfarenheterna visar att det krävs regelbunden rengöring och att det finns åtkomst och plats detta kring installationerna.

Bebo-projektet ”Värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus” drivs av Sustainable Innovation.