Logga in

”Potentialen är gigantisk”

Publicerad
17 jan 2022, 10:00
| Uppdaterad
14 jan 2022

Teknikutvecklingen bidrar till en ökad efterfrågan på värmepumpar i  Europa. Snart kommer modeller som kan kommunicera med solceller och elbilar, tror Martin Forsén, värmepumpexpert på Nibe.

Framtidens värmepumpar kommer både att vara mycket smartare och mer energieffektiva än i dag. Det är Martin Forsén övertygad om.

IVT:s tidigare vd är delägare i ett nytt geoenergibolag
Värmepumpsprofilens nya företagssatsning

Han har utvecklat en solhybrid- solcellspanel som kyls med bergvärme
Rörmokaren som specialiserade sig: ”Vi är störst i världen på värmepumpar”

– I hög utsträckning kommer de vara uppkopplade mot elnätet för att styra driften utifrån rådande tillgång på förnybar el, säger han och tillägger:

– Inom några år kommer värmepumpar kunna kommunicera med husets övriga installationer för en optimerad användning av el från husets solceller till laddning av elbilar exempelvis.

Martin Forsén är chef för internationella myndighetskontakter på den globala värmepumpkoncernen Nibe.

– Sverige har flera välrenommerade tillverkare, som står sig mycket väl vid en internationell jämförelse och vi är ett föregångsland i världen när det gäller värmepumpar, säger han.

Vilka är fördelarna med bytet av gamla värmepumpar till nya, det så kallade generationsskiftet?

– De nya värmepumparna är mer energieffektiva, tystare och dimensioneras ofta för att täcka hela effektbehovet. Det kan göras tack vare att en väldigt stor andel av dagens värmepumpar är varvtalsstyrda. Det leder även till minskat eleffektbehov under våra kallaste vinterdagar.

Det finns konsumenter som är missnöjda med att den utlovade energibesparingen inte uppnås med värmepumpar. Hur ser du på det?

– Under värmepumpboomen i början på 2000-talet fick jag höra sådana synpunkter. Det var en fantastiskt snabb tillväxt och det fanns en del lycksökare som lovade guld och gröna skogar på marknaden. Men i dag är produkterna bättre och installatörerna kunnigare. Den här typen av kritik är mer sällsynt i dag.

Ibland riktas kritik mot att värmepumpar inte är miljövänliga, eftersom de drivs på el, som inte alltid är förnybar. Men Martin Forsén håller inte med kritikerna.

– Värmepumpar tar till tre fjärdedelar förnybar energi från mark, luft eller vatten. Elen som används för att driva värmepumpen är också i hög utsträckning förnybar. 

Martin Forsén är sedan flera år tillbaka också ordförande i den europeiska värmepumporganisationen European heat pump association, Ehpa, med säte i Bryssel, som framför allt arbetar med att påverka politiker och tjänstemän inom EU.

Frankrike har Europas största värmepumpmarknad just nu. Vad beror det på?

– Till skillnad mot i Sverige har har de franska byggreglerna gjort det fördelaktigt att installera värmepumpar och i Frankrike har man också olika typer av bidragssystem, säger Martin Forsén och pekar på att de svenska byggreglerna har gjort det svårare att installera frånluftsvärmepumpar i nyproducerade småhus.

Han tycker att den gynnsamma utvecklingen av värmepumpar borde ses som en fördel även här. 

Hur stor potential har värmepumpar på värmemarknaden?

– Den är gigantisk. Förra året publicerade EU-kommissionen ett så kallat ”White paper” där man bland annat lyfte fram elektrifieringen av värmesektorn. 

EU vill att värmepumparnas andel ska öka från dagens knappt 20 procent till 40 procent år 2030 och 50–70 procent år 2050. 

– Det motsvarar installation av 50 miljoner värmepumpar i Europa, säger Martin Forsén och pekar på att ett av målen för den brittiska premiärministern Boris Johnsons ”Ten point plan” är att marknaden för värmepumpar ska bli mer än 20 gånger större till 2028. 

Storbritannien beräknar att installera 600 000 värmepumpar om året.

De nya energikraven gör det svårare att räkna hem frånluftsvärmepumpar
Här blir det tuffare för frånluftsvärmepumpar

Det förväntade uppsvinget för värmepumpar gynnar ett globalt företag som Nibe, med verksamhet i många europeiska länder.

Men det finns dock två flaskhalsar, enligt Martin Forsén: 

Bristen på kunniga installatörer och de rådande problemen med  materialleveranser. 

3 trender för värmepumpbranschen

1. Ökad efterfrågan. Den kanske tuffaste utmaningen just nu är att möta den kraftigt ökade efterfrågan i Europa. Det gäller alla steg i näringskedjan från kompetensförsörjningen till ökad tillverkning och kunniga installatörer.

2. Smart styrning. Vi måste även arbeta med andra energisektorer för att möjliggöra smart styrning av husets användning och tillverkning av el i förhållande till rådande tillgång till förnybar el i nätet.

3. Cirkulär ekonomi. Den cirkulära ekonomin ställer krav på all industriell verksamhet att använda återvunnet material och att utveckla produkter för att underlätta reparation och återvinning av samtliga ingående komponenter.