Logga in

Installationsföretagen avgörande för energimålen

Publicerad
10 jan 2017, 13:05

Energikommissionens slutbetänkande har landat med två viktiga huvudmål. År 2040 ska all elproduktion vara förnybar och Sverige ska ha 50 procent effektivare energianvändning till år 2030. Det ligger i slutändan på installationsföretagen att se till att detta lyckas.

Energikommissionens förslag bygger på den uppgörelse som en majoritet av riksdagspartierna kom överens om i juni förra året och slutbetänkandet innehöll inga överraskningar. Det blir inget stoppdatum för kärnkraften som också kommer att slippa effektskatt och elcertifikatsystemet förlängs och utökas med 18 TWh nya elcertifikat till 2030.

De viktigaste målen är att Sveriges elproduktion ska vara hundra procent förnybar år 2040 och år 2030 ska energianvändningen vara 50 procent effektivare i jämfört med år 2005. Installationsföretagen är helt avgörande i slutändan för att det senare ska lyckas.

”Det här är något som våra medlemsföretag jobbar med varje dag.”

Magnus Everitt, Installatörsföretagen

Magnus Everitt, expert inom installationsteknik på Installatörsföretagen, tycker att det är bra att energieffektivisering får hög prioritet.

– Det här är något som våra medlemsföretag jobbar med varje dag, även om de inte alltid använder begreppet energieffektivisering, säger Magnus Everitt.

Han välkomnar också kommissionens förslag på branschspecifika mål som han tror kommer att ge mer konkreta insatser.

– Om vi inom näringslivet jobbar branschspecifikt tillsammans med politiker och myndigheter så kan vi åstadkomma något. Det blir konkret om vi är med och påverkar.

”Tekniken gör det möjligt att spara mycket mer än 50 procent.”

Lotta Bångens, Energieffektiviseringsföretagen

Lotta Bångens, vd på Energieffektiviseringsföretagen, är även hon positiv till energieffektiviseringsmålet på 50 procent.

Lotta Bångens, EEF

– Ett ambitiöst mål som innebär en större chans att klara klimatutmaningen. Tekniken gör det möjligt att spara mycket mer än 50 procent. Utmaningen blir nu att göra verklighet av de åtgärdsförslag som finns, säger Lotta Bångens.

Hon ställer sig frågande till den kritik som bland annat Dagens Nyheters ledarsida riktat mot energieffektiviseringsmålet.

– Den ifrågasätter värdet av målet om all elproduktion ändå är förnybar. Då har de inte förstått att det är billigare att effektivisera än att bygga nytt och inte heller att Sverige kan exportera den el vi för över till andra länder med sämre förutsättningar för förnybar energi, säger Lotta Bångens.

Energiminister Ibrahim Baylan (S) siktar på att få igenom förslagen från kommissionen i riksdagen före valet hösten 2018.

 

Rekommenderade artiklar

Tilläggsbudget – nödutgång för ROT-avdrag

De omdiskuterade frågorna om beskattning av större solcellsanläggningar och om sänkning av ROT-avdraget finns med i regeringens budget, som riksdagen ska ta ställning till i december. Förslagen på att lyfta ur ROT-avdraget ur budgeten, tror inte energiministern på. – Men en regering kan göra tilläggsbudgetar för att möta plötsliga händelser, säger energiminister Ibrahim Baylan (S) i en intervju med VVS-Forum.

Skarp kritik mot Boverkets förslag för NNE-hus

En överväldigande majoritet, 22 av 28 branschnära remissinstanser, är kritiska mot Boverkets rapport om en svensk tillämpning av energikrav för nära-nollenergihus (NNE-byggnader). Det visar VVS-Forums kartläggning av remissvaren till Miljö- och energidepartementet.

Baylan om Energikommissionen: ”Samtalen ska vara offentliga”

Den nyligen tillsatta Energikommissionen har haft sitt första möte, men vad som avhandlats vet bara de som deltog. Nu ska det bli ändring på det, lovar energiminister Ibrahim Baylan (S).– Det är viktigt att samtalen blir offentliga, säger energiministern till VVS-Forum.

Närmare 2 miljarder till lokala klimatprojekt

Förutom satsningarna på järnvägen så föreslår regeringen i dag också ett lokalt klimatinvesteringsstöd på 125 miljoner kronor i år och därefter 600 miljoner per år 2016, 2017 och 2018. Totalt handlar det om närmare 2 miljarder kronor till lokala gröna projekt.

Baylan tror inte på ny kärnkraft

Ny energimärkning gynnar solvärme

De ingår i Energikommissionen

Energiminister Ibrahim Baylan (S) har i dag beslutat om vilka riksdagsledamöter som kommer att ingå i Energikommissionen. De elva ledamöterna kommer från samtliga riksdagspartier. Ordförande är energiministern själv. 

”För mycket fokus på el”

Har blir chef för Energimyndigheten

Nu har regeringen utsett ny generaldirektör och chef för Energimyndigheten.

De fick årets solenergipriser