Logga in

Haar fjinns vaardens fårste klimaatneutraule ljifsmejdelsbotijk

Publicerad
5 jun 2020, 06:00

Den gotländska livsmedelsaffären är först i världen med dubbel hållbarhetscertifiering. Konsultföretaget Tyréns har bidragit med kompetens inom bland annat VVS, kyla, el och solsystem vid det unika bygget.

Bygget av Lidlbutiken i Visby har varit ett pilotprojekt för Sweden Green Building Councils nya certifiering NollCO2. Butiken blir först att nå certifieringen och även först i världen med betyget Excellent i BREEAM-SE 2017.

Assemblin bygger klimatsmart i Stockholms City

Den nya versionen av BREEAM-SE lägger större fokus på klimatanpassning samt innefattar fler byggnadstyper och premierar innovationer i högre utsträckning än tidigare.

Tyréns har projekterat butikens system för VVS, kyl, styr och övervakning. All spillvärme från kylanläggningen optimeras och återanvänds och den lilla energimängden som används går endast åt till nedkylning.

Därför kyler Knivsta nya passivhus-ishallen med koldioxid

Tyréns har även projekterat system för el, tele och solceller. Optimering och design av solcellssystemens skala gjordes för att minimera rördragning och belastning på taket.

Jan Berglund, Tyréns

– Både Tyréns och Lidl ligger i framkant med hållbarhet så vi har lärt oss mycket av varandra och har haft kul under arbetes gång. Det gläder mig att vi har fått fortsatt förtroende att tillsammans med Link ta fram förfrågningsunderlag för en ny ordinarie butik i Täby, säger Jan Berglund, uppdragsledare för VVS på Tyréns.

Så ser de nya klimatdeklarationerna för byggnader ut

Butiken i Visby beräknas öppnas i slutet av juni 2020.

FAKTA/

  • Med det nya butikskonceptet minskas koldioxidutsläppet med nästan två tredjedelar.
  • Den nya butiken släpper ut 380/CO2 per kvadratmeter.
  • En ordinarie butik släpper ut 600/CO2 per kvadratmeter.
  • Lidl i Visby är nästan till 100 procent uppbyggd i trä.
  • Byggnaden har sedumtak (växter på taket), vilket minskar kostnaderna för uppvärmning och skapar ett bättre inomhusklimat.