Logga in

Fritt fram fånga sol utan lov

Publicerad
22 feb 2018, 13:05

Regeringen föreslår i dag att det inte ska krävas bygglov för att montera solfångare och solcellspaneler ”som följer en byggnads form”. 

Förenklingen av bygglovsreglerna ska underlätta en omställning till förnybar el och avlasta byggnadsnämnderna och rättsväsendet.

Bostadsminister Peter Eriksson (MP)

– De senaste tio åren har det skett en snabb ökning av solenergi och den installerade effekten i världen har ökat nära 50 gånger. Men användningen i Sverige är fortfarande väldigt liten. Genom att vi tar bort bygglovet för solceller och solfångare avlastar vi byggnadsnämnderna samtidigt som vi också gör oss av med ett hinder för mer förnyelsebar energi i Sverige, säger bostadsminister Peter Eriksson (S).

Läs mer: Solfångartekniken redo för export

Som ett led i arbetet med att förenkla regelsystemet för bygglov och därmed öka bostadsbyggandet, föreslår regeringen att det inte ska krävas bygglov för att på en byggnad inom ett detaljplanelagt område montera solceller och solfångare som följer byggnadens form.

Läs mer: Solvärme kan ge 80 procent av uppvärmningen

I mars 2017 la regeringen fram propositionen Fler steg för en effektivare plan- och bygglag där det bland annat infördes undantag för att på andra byggnader än en- och tvåbostadshus utföra vissa fasadåtgärder och mindre tillbyggnader.