Logga in

Fritt fram fånga sol utan lov

Publicerad
22 feb 2018, 13:05

Regeringen föreslår i dag att det inte ska krävas bygglov för att montera solfångare och solcellspaneler ”som följer en byggnads form”. 

Förenklingen av bygglovsreglerna ska underlätta en omställning till förnybar el och avlasta byggnadsnämnderna och rättsväsendet.

Bostadsminister Peter Eriksson (MP)

– De senaste tio åren har det skett en snabb ökning av solenergi och den installerade effekten i världen har ökat nära 50 gånger. Men användningen i Sverige är fortfarande väldigt liten. Genom att vi tar bort bygglovet för solceller och solfångare avlastar vi byggnadsnämnderna samtidigt som vi också gör oss av med ett hinder för mer förnyelsebar energi i Sverige, säger bostadsminister Peter Eriksson (S).

Läs mer: Solfångartekniken redo för export

Som ett led i arbetet med att förenkla regelsystemet för bygglov och därmed öka bostadsbyggandet, föreslår regeringen att det inte ska krävas bygglov för att på en byggnad inom ett detaljplanelagt område montera solceller och solfångare som följer byggnadens form.

Läs mer: Solvärme kan ge 80 procent av uppvärmningen

I mars 2017 la regeringen fram propositionen Fler steg för en effektivare plan- och bygglag där det bland annat infördes undantag för att på andra byggnader än en- och tvåbostadshus utföra vissa fasadåtgärder och mindre tillbyggnader.

Rekommenderade artiklar

Haar fjinns vaardens fårste klimaatneutraule ljifsmejdelsbotijk

Annons

Så här håller Semi El koll på verktygen med QR-koder

– En del av vår verksamhet består av att våra montörer använder tillfällig utrustning som exempelvis stegar, byggcentraler och en del handverktyg. Ett problem […]

Solvärme kan ge 80 procent av uppvärmningen

Slopat bygglov för solceller och solfångare

Stopplagen föreslås ses över

Stopplagen, som förbjuder kommuner att ställa hårdare krav på exempelvis byggnaders energianvändning, ska ses över. Det föreslår Miljömålsberedningens slutbetänkande som överlämnades i går till miljöminister Karolina Skog (MP).

Tilläggsbudget – nödutgång för ROT-avdrag

De omdiskuterade frågorna om beskattning av större solcellsanläggningar och om sänkning av ROT-avdraget finns med i regeringens budget, som riksdagen ska ta ställning till i december. Förslagen på att lyfta ur ROT-avdraget ur budgeten, tror inte energiministern på. – Men en regering kan göra tilläggsbudgetar för att möta plötsliga händelser, säger energiminister Ibrahim Baylan (S) i en intervju med VVS-Forum.

Internationell tävling om lagring av solel

Miljardsatsning på solenergi

Karta visar potential för solenergi

Skarp kritik mot Boverkets förslag för NNE-hus

En överväldigande majoritet, 22 av 28 branschnära remissinstanser, är kritiska mot Boverkets rapport om en svensk tillämpning av energikrav för nära-nollenergihus (NNE-byggnader). Det visar VVS-Forums kartläggning av remissvaren till Miljö- och energidepartementet.

Solceller på Chalmers ska förbättra elkvaliteten