Logga in

Chefslösa bolaget: ”Om vi mår bra tjänar vi pengar”

Publicerad
26 jan 2021, 06:00
| Uppdaterad
24 maj 2021

Chefslösa på en arbetsplats där det viktigaste är att medarbetarna mår bra. Göteborgsföretaget Kiwi som på ett år gått från tre till 20 anställda vill utmana den traditionella installationsbranschen. 

Vi träffas på Kiwis kontor i stadsdelen Gårda i Göteborg ett stenkast från Ullevi.

– Meningen är att kontoret ska kännas mer som ett vardagsrum. Du ska vilja vara här även på helgen och kunna ta med polarna eller barnen hit för att umgås med dem, förklarar Mikael Anefors och tillägger att det redan händer.

Läs också: Ventabs vd om nye ägaren
”Vi kunde för egen maskin inte bli så mycket större”

I augusti 2019 startades företaget av Mikael Anefors, Niklas Beckman och Peter Hidenbäck, som alla hade lång erfarenhet av att jobba med ventilationsentreprenader i stora företag. Mikael Anefors och Peter Hidenbäck kom från Gunnar Karlsen Sverige (GK) och Niklas Beckman från Ventab. Mikael Anefors och Niklas Beckman hade tidigare jobbat med varandra på Ventab.

– Vi fann varandra i en trio som trivdes ihop och stod för samma värderingar. Samtidigt hade vi kompletterande styrkor. Vi ville börja om från det lilla, göra något eget, nytt och annorlunda, berättar Mikael Anefors.

– Vi visste inte hur det skulle gå från start. Vi hade en målbild naturligtvis och vägen dit var att bygga företaget utifrån människorna. Om rätt människor kom hit skulle det hända bra saker.

Markus Bergqvist
Markus Bergqvist

”Jag ville vara med och bygga något helt från grunden och själv kunna sätta spelreglerna för hur företaget skulle funka.”

Efter några månader anslöt Markus Bergqvist till företaget och ventilationsverksamheten kompletterades med VS. Han kom från VVS-Teknik i Mölndal, där han hade börjat som montör 1999. Företaget köptes av Bravida 2015.

– Jag ville tillbaka till något småskaligt. Jag ville vara med och bygga något helt från grunden och själv kunna sätta spelreglerna för hur företaget skulle funka, säger Markus Bergqvist.

Gensvaret från kunderna blev över förväntan.

– Vi fick en flygande start. Vi gick inte ut på den öppna marknaden. Ganska omedelbart fick vi i stället en hel del propåer från tidigare kontakter om att delta i olika spännande projekt. Vi har sedan vuxit för att kunderna har velat jobba med oss igen i nya projekt, säger Mikael Anefors.

Läs också:
GK:s vd: Vi ska bli branschens schysstaste arbetsgivare

I många av projekten har Kiwi svarat för både rör och ventilation.

– Vi har lyckats bra både med att sälja det till kunderna och att hantera det internt. Rör och ventilation är två fristående bolag, men vi samarbetar över teknikgränserna både ute på arbetsplatsen och på kontoret, säger Markus Bergqvist.

Montörerna inom respektive skrå kan hjälpa varandra på byggarbetsplatserna med att bära och montera i stället för att behöva skicka dit fler montörer.

– Det ena området sparar och det andra betalar då lite mer, men totalt sett tjänar vi på det, säger Mikael Anefors.

– Montörerna tycker att det är roligt att lära sig om både rör och vent. Vi kan lära oss av varandra både på kontoret och ute på arbetsplatserna, säger Niklas Beckman.

Under hösten 2020 började Terese Tapper och Jonathan Westergård som också båda kom från GK.

Jonathan Westergård tilltalades av Kiwis värdeord som är öppen, ärlig och mänsklig.

– Jag skulle kunna beskriva mig själv med samma ord och på det sättet ville jag också jobba, säger han.

Terese Tapper.
Terese Tapper

”Om vi väntar på ett en chef ska godkänna alla beslut tappar vi fart.”


Något som sticker ut
med Kiwi är att det inte finns några chefer.

– Principen är att vi gör det tillsammans. Det är en utmaning för mig och många andra eftersom vi kommer från chefsroller i stora företag, säger Mikael Anefors.

I en hierarkisk organisation finns en begränsning, anser Terese Tapper.

– Om vi väntar på ett en chef ska godkänna alla beslut tappar vi fart. Om alla tar ett större ansvar kommer organisationen att kunna röra sig snabbare och utveckla både sig själv och branschen, säger hon.

Läs också: Ares Sverigechef:
”Viktigare att det blir rätt än att vi är med i något race”

Meningen är att Kiwis kontor ska kännas mer som ett vardagsrum där medarbetarna även på helgen kan ta med vänner och barn för att umgås med dem. Runt fikabordet från vänster: Mikael Anefors, Terese Tapper, Niklas Beckman, Peter Hidenbäck, Markus Bergqvist, Jonathan Westergård och Daniel Blom. Foto: Sören Håkanlind
Meningen är att Kiwis kontor ska kännas mer som ett vardagsrum där medarbetarna även på helgen kan ta med vänner och barn för att umgås med dem. Runt fikabordet från vänster: Mikael Anefors, Terese Tapper, Niklas Beckman, Peter Hidenbäck, Markus Bergqvist, Jonathan Westergård och Daniel Blom. Foto: Sören Håkanlind

Företaget kan snabbare anpassa sig till tekniska och ekonomiska förändringar. I stora bolag styrs ofta verksamheten hårt utifrån en budget som har lagts året innan. Budgeten kan bli irrelevant på grund av stora förändringar i omvärlden, exempelvis den pågående pandemin.

– I ett mindre bolag har du då större möjlighet att snabbt styra om verksamheten, säger Terese Tapper.

En grundtanke är att alla kan ta ansvar och fatta beslut oavsett vilken roll som de har i företaget. Det ska skapas en kultur där det är välkommet att ta egna initiativ.

– Det är ingen chef som har bestämt att vi ska göra på ett visst sätt. Vi kan förändra sättet vi arbetar på. Det är häftigt att kunna påverka och att testa olika vägar, säger Jonathan Westergård.

För att kunna driva ett bolag chefslöst måste det finnas tydliga processer för hur man gör ifall det inte går att nå fram till ett beslut, påpekar Mikael Anefors.

– Vi kommer under året att arbeta tillsammans med att sätta dessa processer. Vid oenighet så kan exempelvis ett förslag vara att ta in en neutral part för att vara med och guida, säger han.

”Vi vill att privatliv och arbetsliv vävs ihop på ett bra sätt även för montörerna.”

Markus Bergqvist

Läs också: Västsvenska Brionkoncernen
Från fyra till 70 anställda på 1,5 år

Kiwi har på ett år vuxit från tre till 20 anställda. När nya personer rekryteras är det viktigt att de delar företagets värderingar.

– Montörerna är våra kulturbärare och vårt ansikte utåt. Det är de som berättar i byggbodarna om hur det fungerar på Kiwi, säger Markus Bergqvist.

Tanken är att montörerna ska få större möjlighet att påverka sin vardag. Tjänstemän kan nuförtiden ofta styra sin arbetstid och uträtta privata ärenden eller träna även på kontorstid.

– Vi vill att privatliv och arbetsliv vävs ihop på ett bra sätt även för montörerna. Då tror vi att företaget blir effektivare eftersom alla presterar bättre. Givetvis finns det daglig verksamhet som ska fungera, men det blir montörernas eget ansvar att lösa det, säger Markus Bergqvist.

Montörerna ska också vara delaktiga vid rekryteringen av sina kolleger. Det kan vara att de själva tar kontakt med personer som de tycker är lämpliga och själva får bestämma vem som ska anställas.

– Det bästa är ju att montörerna som redan jobbar här gör det. Om de själva anställer känner de ett ansvar för att personen ska fungera i arbetsgruppen och ger den också det stöd som krävs för det, säger Jonathan Westergård.

Tim Sjöstrand

Tim Sjöstrand drev tidigare ett eget ventilationsföretag som var underentreprenör till Kiwi. Han valde sedan att bli anställd.

 – De som jobbar på Kiwi har stor kompetens, som de också delar med sig av. Som anställd i stället för inhyrd kan jag ta del av det hela tiden, förklarar han.

Han beskriver sin roll på Kiwi som allt i allo.

– Ibland är jag montör och hänger plåt. Min spetskompetens är annars inom produktionsledning. Jag är där jag gör mest nytta för tillfället.

Läs också: Han tog med sig hockeyandan till Nytorps Rör
Ledarskapet prövas i kristider

Tim Sjöstrand lyfter fram öppenheten och tydligheten i företaget som stora plus och något ovanligt.

– De som arbetar på kontoret berättar hur de har tänkt, vilka siffror vi har att förhålla oss till och hur kunden vill ha det. När du har med dig det från första början är det mycket enklare att hantera allt som sedan händer och sker i projektet.

Han uppskattar även de personliga egenskaperna hos kollegerna.

– Det är väldigt genuina och fina människor. Du ser väldigt tydligt människorna bakom entreprenörerna.

Erik Grahn
Erik Grahn

”Alla bidrar på många olika plan. Det är en väldigt bra lagkänsla.”

Erik Grahn har jobbat i Kiwis VS-verksamhet sedan starten och liksom Markus Bergqvist kommer han från VVS-Teknik.

– Jag har en hybridroll, är både montör och kalkylator. Jag får lite av båda världarna och det är superkul, säger Erik Grahn.

Han sökte sig själv till Kiwi och ser stora skillnader jämfört med sitt förra jobb.

– Här är de väldigt lyhörda och hör sig för om vad alla tycker och tänker. Vi arbetar mycket närmare varandra och nästan alla arbetar ibland även i produktionen. Alla bidrar på många olika plan. Det är en väldigt bra lagkänsla.

Läs också: Regionchefen på GK Väst lämnade och startade eget
Halvvägs mot totalinstallatör

Medarbetarnas möjlighet att påverka sin vardag och företagets utveckling ska skapa ett engagemang hos dem.

– I en vanlig organisation är processer och rutiner ofta redan satta, säger Jonathan Westergård.

Arbetssättet ska i förlängningen också höja yrkesstoltheten genom att kunderna för ett större förtroende för installationsbranschen.

– Vi vill att det ska vara fint att jobba i den här branschen. Då måste bolagen höja sig en nivå. Vi kan inte fortsätta på samma sätt som tidigare utan måste göra något nytt, säger Mikael Anefors.

De yngre generationerna kommer att ställa andra krav på sina arbetsgivare, till exempel på en flexiblare arbetstid. Det gäller också företagets värderingar, exempelvis om klimatfrågan och vilket ansvar företaget tar för den.

– Den första frågan som ställs till företaget vid anställningsintervjun kommer inte längre vara ”vad får jag för lön?” Värderingarna kommer att ha stor betydelse och det vill vi kunna möta, säger Terese Tapper.

Kiwi har inget omsättningsmål.

– Vi gör det omvända mot att fokusera på omsättning och lönsamhet. Om vi i stället tar hand om personalen kommer det andra att komma som en följd av det. Om vi mår bra och har trevligt på jobbet kommer vi också att tjäna pengar, säger Markus Bergqvist.

Mikael Anefors
Mikael Anefors

”I vår bransch är vi duktiga på att trycka ner varandra och till slut har vi ätit upp oss själva.”

En skillnad från andra bolag är också hur Kiwi jobbar med underentreprenörer, leverantörer och kunder, påpekar Markus Bergqvist.

– Vi vill se oss som samarbetspartner som adderar värde i stället för att främst försöka pressa priser. Vi vill köpa ett engagemang av leverantörerna, säger han.

– Generositet skapar ett engagemang. Det handlar om att våga förstå att vi gör affären ihop och inte på bekostnad av varandra, säger Mikael Anefors.

Samma förhållningssätt finns till kunderna.

– När vi lämnar ett anbud förklarar vi varför det kostar som det kostar. Om kunden tycker att priset är för högt får vi prata mer om innehållet. I vår bransch är vi duktiga på att trycka ner varandra och till slut har vi ätit upp oss själva, säger Mikael Anefors.

Läs också: Bohuslänska Jonas Rör ny medlem i Bad & Värme
”Tjänar du inte pengar nu, kommer du aldrig att göra det.”

Förhoppningen är att hela installationsbranschen ska utvecklas.

– Om vi vågar göra saker annorlunda och tänka nytt kanske fler företag gör det, säger Mikael Anefors.

Att Kiwi behärskar sina teknikområden ska vara en hygienfaktor, en självklarhet.

– Kunden ska vilja jobba med oss för att vi tillför fler värden. För att det fungerar bra med människorna som jobbar här, att vi är öppna och går att lita på. Det är det som vi kan konkurrera med. för de andra bolagen kan ju också rör och vent, säger Terese Tapper.

För att utveckla och förändra branschen krävs en öppenhet och generositet med hur företaget tänker och gör.

– Vi tycker själva att vi har många bra tankar. Om vi delar med oss av dem kommer givetvis andra företag att sno dem. Men samtidigt har vi då förändrat branschen till det bättre. Och när någon använder våra idéer är vi redan på nästa boll, säger Markus Bergqvist.

Kiwi

Består av dotterbolagen Kiwi i Väst (ventilation), Kiwi i Väst VS och nystartade Kiwi i Väst Energi (utför bland annat energi- och klimatanalyser i fastigheter).

Kiwi ägs helt av personer som är verksamma i dotterbolagen.

Bakgrunden till namnvalet på bolaget var att det skulle sticka ut och vara lätt att lägga på minnet. Både namn och logga skulle vara lätt att relatera till. Loggan är inspirerad av Kiwi-frukten.

Målet är att växa med rätt människor. Det kan innebära att nya teknikområden och bolag etableras. Under våren ansluter Rikard Beckman till Kiwi och kommer då att starta en serviceverksamhet inom ventilation. Han kommer från Ventab.

kiwi 2.0

Terese Tapper är ansvarig för ett utvecklingsprojekt som kallas Kiwi 2.0. Utgångspunkten är att höja både företaget och människorna som jobbar där till en högre nivå.
I Kiwi 2.0 används bland annat en organisationsfilosofi som heter Teal. Företagets värdeord överensstämmer väl med förhållningssättet, som bland annat bygger på självstyre, lagkänsla och att medarbetarna tar eget ansvar.

Teal-organisationer kännetecknas av tilltro till människors förmåga och inre motivation samt de tre grundprinciperna helhet/systemsyn, självorganisering och framväxande syfte.

Teal skapades i USA 2015 och finns nu några organisationer och företag i Sverige som tillämpar den, men inget annat inom installationsbranschen. Meningen är att

Teal ska bli ett verktyg för Kiwi att förverkliga sin vision. Den är att skapa ett trivsamt företag där de utvecklar såväl projekt som människor till att bli sitt allra bästa.

Läs mer om Teal på tealforteal.se