Logga in

Från fyra till 70 anställda på 1,5 år

Publicerad
14 feb 2019, 08:12

Västsvenska Brionkoncernen startade i oktober 2017 av Bravida-avhoppare. Nu följer de sin affärsplan slaviskt. ”Vi kan inte springa förrän vi vet vart vi ska någonstans”. Och ledningen vet precis vart de vill nå.

Våren 2017 fick de båda Bravidamedarbetarna Lennart Karlsson, avdelningschef för VS i Göteborg och Niclas Engström, avdelningschef för ventilation i Borås, en förfrågan om att starta en ny VVS-koncern. 

Bakom initiativet stod Tomas Erlandsson, vd för Erlandsson Holding. I koncernen ingår Erlandsson Bygg, ett av Sveriges största byggföretag.

Båda tackade ja till erbjudandet. 

– Det som lockade mig allra mest var att få vara med om att bygga upp någonting från grunden. Det hade jag aldrig gjort tidigare. När du är i min ålder vet du inte hur många fler möjligheter som dyker upp innan det är dags att pensionera sig, säger Lennart Karlsson, som fyller 53 år i slutet av februari.

Sandbäckens ägare köper halvmiljardkoncern

Verksamheten kompletterades med systerbolaget Brion Teknik under hösten 2017. Vd för Brion Teknik blev Johan Friberg, även han från Bravida.  

Personalstyrkan utökades samtidigt med VS- och ventilationsmontörer och vid årsskiftet 2017/2018 hade Brion Rör cirka 15 anställda och Brion Ventilation fem anställda.

Nya rörfilialer etablerades i Kungsbacka januari 2018 och i Trollhättan månaden därpå.

I april började Anders Bådholm som koncernchef för Brion. Han kom från rollen som regionchef på Bravida Göteborg.

– Jag tackade dels ja för att jag kände Lennart och Niclas väldigt väl, dels av samma skäl som Lennart. Att få vara med på den resan kändes väldigt kul, säger Anders Bådholm.

Han tilltalas av bredden i sysslorna på ett litet bolag. 

– För mig kan det i ena stunden handla om att beställa snöskottning och i nästa om att gå till banken och säkra ett större lån.

På Brion är ambitionen att bara fokusera på kundnyttan. Allt som görs ska vara bra för kunden.

– Det är korta beslutsvägar här och vi har möjlighet att påverka vissa saker snabbt. Om våra medarbetare inte är nöjda med någon process kan vi ändra den på dagen, säger Lennart Karlsson.

”Are kan bli Sveriges fjärde största installatör”

I och med att så gott som hela ledningen på Brion kommer från Bravida, är det naturligt att många av montörerna också gör det.

– De flesta har faktiskt sökt sig hit på egen hand, men vi försöker att mixa upp det så gott vi kan. Just nu är det viktigaste att hitta personal som passar in bra hos oss. Det handlar om att vara leveranssäker och pålitlig samt att våga hjälpa varandra, säger Anders Bådholm.

Brions ledning tog fram en affärsplan innan sommaren 2018.

– Den tror vi stenhårt på och följer ganska slaviskt. Vi kan inte springa förrän vi vet vart vi ska någonstans, säger Anders Bådholm.

Omsättningen har ökat från 7 miljoner kronor premiäråret till 118 miljoner kronor 2018.

– Tillväxt är ganska viktigt nu i början. Hittills har det skett organiskt och det blir grunden även fortsättningsvis. Vi bygger hela vår idé på delägarskap i alla bolag som bildas, säger Anders Bådholm.

Senaste bolagsetableringen är Brion Teknik Fyrbodal i Trollhättan, som startade i november och redan har 14 anställda.

Målet är att koncernen ska omsätta en halv miljard kronor inom fem år. Det innebär samtidigt ungefär 300 anställda.

– Vi växer därifrån vi står på Västkusten och utåt från det. Det finns en anledning till det. Kommunikationslinjerna i koncernen måste fungera. Det går inte att sköta allt med enbart dator och telefon. Om vi ska etablera oss någonstans måste någon av oss åka dit för att ordna det. Det fungerar bara om du håller dig i närheten av där du bor, säger Anders Bådholm.

Comfort tappar stor medlem efter Instalcos köp

Motivet till omsättningsmålet är att kunna dra nytta av storbolagsfördelarna.

– En halv miljard kan låta väldigt mycket, men poängen är att inte låta varje dotterbolag växa sig hur stort som helst, säger Anders Bådholm.

– Vi är måna om att alla bolag som vi driver eller ska etablera känns familjära. Som riktmärke har vi sagt en omsättning på 100 miljoner kronor och runt 30 montörer i varje bolag. 

Ännu saknas ett renodlat elbolag i koncernen, men i Brion Tekniks energiavdelning ingår närmare tio elektriker som främst arbetar med serviceuppdrag. Elbolag kan det dock bli framöver.

– Det beror på vilken ort som det handlar om. Vi planerar inte att starta en stor elentreprenadavdelningi Göteborg med tanke på konkurrensen här. Det måste inte vara el, rör och vent på alla orter. Det beror på marknaden och var vi kan hitta bra personal, förklarar Anders Bådholm.

Lönsamhetsmålet för de kommande två åren är en vinstmarginal på 5–7 procent och 8–9 om fem år.

– Målet för 2018 var att gå plus minus noll. Det gick faktiskt bättre än så och vi nådde 2,6 procent. Vi ligger därmed ungefär ett kvartal före vår tidplan.

Vad är förklaringen?

– Vi har fokuserat på rätt saker, på kundnyttan och på att mäta ekonomin nästan veckovis. Om vi har stenkoll på vår ekonomi kan vi vara säkra på att det vi säger till kunden är sant. Vi har också varit väldigt noga med vilka jobb som vi ska ta och är bra på att planera jobben, säger Anders Bådholm.

Ett annat skäl till framgången så här långt är personalens insats, till exempel när det gäller planeringen av projekten.

– Vi har lyckats bra med rekryteringen av våra montörer och de har varit väldigt drivande. De tycker att det är lika spännande som vi, säger Lennart Karlsson.

– Vi jobbar som ett lag i hela företaget. När en montör hamnar i någon form av problem är det flera andra som hjälper till för att lösa det, tillägger Anders Bådholm.

Vad mer är viktigt för att nå målen framöver?

– Att hålla låga overheadkostnader. Nästan all inredning och utrustning på kontoret är begagnad. Varför ska en montör ute på en arbetsplats jobba hårdare för att jag ska sitta på en fin stol? frågar Anders Bådholm retoriskt.

Att vara noga med att följa uppsatta rutiner för entreprenader är också viktigt, framhåller Lennart Karlsson.

– Vi har tagit fram en process från selektering av anbud, till  kalkyl, förhandling och påskrivet kontrakt där minst två personer är delaktiga hela vägen. I grund och botten handlar det om att undvika de dåliga jobben genom att våga tacka nej.

Brion har ingen uttalad samverkan med övriga bolag inom Erlandsson Holding. Där ingår förutom Erlandsson Bygg även exempelvis västsvenska Electroteam Bolagen, Kalmar VVS- & Elmontage och Luftkompaniet Sjöblom i Upplands Väsby. Nytorp Energy Group i Stockholm, med Nytorps Rör och Opal VVS, är en del av Erlandsson Properties, som är fristående från Erlandsson Holding.

– Vi har ingen koppling till de andra Erlandssonbolagen utan är ett fristående VVS-företag. Tomas Erlandsson går igenom vår affärsplan, godkänner den och är delaktig i styrelsemötena som ordförande. Vi har fria tyglar så länge vi sköter oss och växer enligt plan, säger Anders Bådholm.

Kundrelationen till Erlandsson Bygg har heller inte förändrats sedan Bravidatiden. Brion gör inte fler jobb åt byggkoncernen i dag.

– Vi har samma styrelseordförande i Tomas Erlandsson, men det finns ingen koppling mellan bolagen överhuvudtaget. Det är viktigt för oss att visa att det inte är så. Det har missuppfattats, framför allt i början, men nu är de flesta av våra kunder medvetna om att vi inte har någonting med byggsidan att göra, säger Anders Bådholm.

Brions största kunder är Flodéns Byggnads AB, Tommy Byggare, Skanska, Peab och RO-gruppen.

– De kunder som vi gör mycket jobb åt i början blir våra kompisar. Vill de ha oss, kommer de att få oss framöver, säger Anders Bådholm.

Brions mål för 2019 är att omsätta strax under 200 miljoner kronor med en vinstmarginal på 5 procent.

– För att vi ska lyckas handlar det mycket om att fortsätta rekrytera rätt personal. En ny ort eller ett nytt bolag ska vi allt lyckas etablera, men var och inom vad kan jag inte säga. Det får framtiden utvisa, säger Anders Bådholm.