Logga in

”Det handlar om bristande uppföljning och styrning i våra projekt”

Publicerad
10 nov 2020, 10:23
| Uppdaterad
1 apr 2021

Assemblin har problem med lönsamheten i Stockholm och fackliga förhandlingar pågår nu på både VS- och elsidan. Koncernchefen berättar om åtgärderna.

Två av Assemblins discipliner i Stockholm, VS och el, har under den senaste tiden drabbats av projekt- och lönsamhetsproblem.

Problemen ska ha funnits på både lokal och regional nivå och fackliga förhandlingar pågår.

Läs också:
”Vi tror att den här marknaden kommer att öka”

Vilka problem handlar det om?

– Framför allt handlar det om bristande uppföljning och styrning i våra projekt, samtidigt som Stockholmsmarknaden är tuff med hög konkurrens. I viss utsträckning handlar det också om att vi under första halvåret har avslutat ett flertal större projekt och inte har lyckats fylla på orderboken i samma utsträckning, säger Assemblins koncernchef Mats Johansson till VVS-Forum.

Mats Johansson vill inte säga något om de pågående förhandlingarna med facket eller om det är aktuellt med uppsägningar. Och i så fall i vilken omfattning.

– Det är inte siffror som vi kommunicerar externt, om det inte är väldigt många tjänster som berörs, förklarar han.

Hur ska problemen lösas?

– Vi har strukturerat om våra organisationer och gjort vissa ledningsförändringar. Tyvärr har vi också tvingats säga upp en del medarbetare, vilket självklart är tråkigt. Vi vill betona att vi tror på Stockholm och på den verksamhet vi nu har där. Efter omstruktureringen bedömer vi utsikterna för en positiv utveckling i dessa enheter som goda, anser Mats Johansson.

Assemblin lanserade 2019 ett lönsamhetsförbättringsprogram för hela verksamheten. Programmet innehöll bland annat åtgärder som att lägga ner eller sälja enheter som under en längre tid varit olönsamma.

Läs också:
Assemblin förbereds för börsen

I programmet ingick också en allmän omkostnadsminskning och åtgärder för att förbättra internkontrollen och styrningen.

– Det är glädjande att se att de här åtgärderna har gett önskvärd effekt i alla våra affärsområden som presterar bättre och bättre. Vårt mål är att vara marknadens mest attraktiva installationsbolag – såväl för våra kunder och medarbetare som ägare. Vi ska ha marknadens bästa lösningar, vara marknadens bästa arbetsgivare och samtidigt ha en lönsamhet som minst är lika bra som våra konkurrenters, säger Mats Johansson och tillägger att den organiska tillväxtnedgången på 4,5 procent berodde på att lönsamhetsprogrammet stängt ner flera olönsamma enheter.

Läs också:
”Vi vill lokalt vara bästa installatör i varje teknikområde”

Assemblins orderingång sjönk till 1 768 miljoner kronor, jämfört med 2 710 miljoner kronor för samma period förra året. Det är en minskning med närmare 35 procent.

Men enligt kvartalsrapporten är orderingången intakt om man räknar bort sjukhusprojektet i Malmö (ordervärde 765 miljoner kronor) och flytten av Kirunas stadskärna (ordervärde cirka 365 miljoner kronor).

Assemblins omsättning minskade med 2,6 procent under det tredje kvartalet. Tillväxten minskade med 2,6 procent och den organiska tillväxten hade ett tapp på 4,5 procent.

Läs också:
Assemblins kvartalsrapport