Logga in

Assemblins vd: ”Ett bra avslut på ett starkt år i en utmanande tid”

Publicerad
23 feb 2021, 10:11

Mats Johansson, vd Assemblin om bokslutssiffrorna för 2020.

Fjärde kvartalet oktober – december 2020 (jämfört med oktober – december 2019)

 • Nettoomsättningen i fjärde kvartalet uppgick till 2 732 (2 856) MSEK.
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) uppgick till 232 (204) MSEK. Den justerade rörelsemarginalen (EBITA) ökade till 8,5 (7,2) procent.
 • EBITA ökade till 219 (-10) MSEK.
 • EBIT ökade till 212 (-18) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 114 (-51) MSEK.
 • Orderingången ökade till 2 651 (2 607) MSEK.
 • Orderstocken vid periodens slut uppgick till 8 148 (8 478) MSEK.
 • Under kvartalet genomfördes åtta förvärv med en sammanlagd årsomsättning på 243 MSEK och 155 medarbetare.
 • I december aviserades att ett förvärvsavtal tecknats avseende den finska fastighetsautomationskoncernen Fidelix med en årsomsättning på 540 MSEK och 360 medarbetare. Transaktionen kräver godkännande av den finska konkurrensmyndigheten.

Lönsamhetsproblem i Stockholm ( november 2020 ): ”Det handlar om bristande uppföljning och styrning i våra projekt” 

Helåret januari – december 2020 (jämfört med januari – december 2019)

 • Nettoomsättningen för perioden ökade till 10 009 (9 978) MSEK.
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade till 597 (516) MSEK. Den justerade rörelsemarginalen (EBITA) steg till 6,0 (5,2) procent.
 • EBITA ökade till 533 (270) MSEK.
 • EBIT ökade till 506 (252) MSEK.
 • Resultat efter skatt ökade till 226 (78) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 9 903 (11 258) MSEK. Skillnaden jämfört med föregående år förklaras av tre stora projekt som orderbokfördes 2019.
 • Under helåret genomfördes 15 förvärv med en sammanlagd årsomsättning om 489 MSEK och 238 medarbetare.