Logga in

””Har vi rätt till förskott?””

Publicerad
27 aug 2020, 07:00

Ett stort och kostnadskrävande uppdrag sätter ekonomisk press på entreprenören. Juristen Magnus Vidänge förklarar vad som krävs för att få en del av betalningen i förskott.

Fråga:

Vi är mitt uppe i en förhandling om ett stort jobb. Det är en totalentreprenad med dyrt, specialtillverkat material. Materialleverantören vill ha en hel del betalt i förskott. Eftersom vi inte kan ligga ute med så stora pengar så länge skulle även vi behöva få en del av betalningen i förskott. Beställaren säger att det inte är möjligt. Stämmer det? ABT 06 gäller.

Läs mer: Varför pratas det så mycket om standardavtalen?

Svar:

Huvudregeln i ABT 06 är att kontraktssumman ska betalas enligt en avtalad betalningsplan. Om parterna inte har avtalat något särskilt om när och hur betalning ska gå till aktualiseras bestämmelsen att beställaren inte är skyldig att betala för något annat än ”utfört kontraktsarbete”.

Självklart kan man förstå att beställaren vill ha en koppling mellan utfört arbete och betalning. Det är skälet till att det ofta står i avtalet att entreprenören ska upprätta en prestationsbunden betalningsplan som också ger rätt att hålla inne en del av kontraktssumman som säkerhet ifall fel som behöver åtgärdas upptäcks vid slutbesiktningen.

Läs mer: Ska vi anmäla risk för hinder i förväg?

Men en beställare måste också ha förståelse för de risker det innebär för en entreprenör som ska ligga ute med stora belopp under lång tid. Svaret på din fråga är alltså att det visst är möjligt avtala om att en bestämd del av kontraktssumman ska betalas i förskott. Detta genom att parterna kommer överens om en betalningsplan där entreprenören delvis får betalt innan arbetena har utförts, i det som brukar kallas för en ”framtung” betalningsplan. I ditt fall låter det som om detta är väl motiverat och skäligt med hänvisning till de stora kostnaderna för materielleveranser som ni kommer att få tidigt i projektet.

Läs mer: ”Skriv ner alla avtal med kunden”

Medlemmar hos Installatörsföretagen har tillgång till entreprenadjuridisk rådgivning, se mer info på www.installatorsforetagen.se.