Logga in

Så ser de nya klimatdeklarationerna för byggnader ut

Publicerad
18 feb 2020, 07:00

Från år 2022 blir det krav på klimatdeklarationer för nya byggnader, även installationsbranschen omfattas. ”Utsläppen från byggandet måste minska”, säger bostadsminister Per Bolund (MP).

Kravet på klimatdeklarationer ska leda till lägre utsläpp i byggsektorn och gäller dem som söker bygglov från den 1 januari 2022.

Rörmokaren som cyklar för klimatet

Det framgår av förslag som omfattas av den sakpolitiska överenskommelsen mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Boverket blir tillsynsmyndighet och föreslår att det blir obligatoriskt att redovisa bland annat bygg- och installationsprocessen i byggproduktionsskedet.

Utsläppen från uppvärmning av byggnader fortsätter minska

Under 2017 stod byggsektorn för cirka 19 procent av Sveriges inhemska utsläpp av växthusgaser, motsvarande cirka 12 miljoner ton koldioxidekvivalenter, sett ur ett livscykelperspektiv.

Om utsläpp från importerade byggprodukter inkluderas uppskattas sektorns totala utsläpp av växthusgaser till cirka 18 miljoner ton.

Boverket har räknat fel i energideklarationer

Deklarationen ska dels stödja beslutsfattare i byggbranschen, dels kunna användas till att ställa minimikrav vid byggande ur ett livscykelperspektiv. Regeringen bedömer att många aktörer kommer kunna gynnas av informationen, inte minst byggherrar och upphandlare.

Läs hela promemorian om klimatdeklarationer här.