Logga in

Så ser de nya klimatdeklarationerna för byggnader ut

Publicerad
18 feb 2020, 07:00

Från år 2022 blir det krav på klimatdeklarationer för nya byggnader, även installationsbranschen omfattas. ”Utsläppen från byggandet måste minska”, säger bostadsminister Per Bolund (MP).

Kravet på klimatdeklarationer ska leda till lägre utsläpp i byggsektorn och gäller dem som söker bygglov från den 1 januari 2022.

Rörmokaren som cyklar för klimatet

Det framgår av förslag som omfattas av den sakpolitiska överenskommelsen mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Boverket blir tillsynsmyndighet och föreslår att det blir obligatoriskt att redovisa bland annat bygg- och installationsprocessen i byggproduktionsskedet.

Utsläppen från uppvärmning av byggnader fortsätter minska

Under 2017 stod byggsektorn för cirka 19 procent av Sveriges inhemska utsläpp av växthusgaser, motsvarande cirka 12 miljoner ton koldioxidekvivalenter, sett ur ett livscykelperspektiv.

Om utsläpp från importerade byggprodukter inkluderas uppskattas sektorns totala utsläpp av växthusgaser till cirka 18 miljoner ton.

Boverket har räknat fel i energideklarationer

Deklarationen ska dels stödja beslutsfattare i byggbranschen, dels kunna användas till att ställa minimikrav vid byggande ur ett livscykelperspektiv. Regeringen bedömer att många aktörer kommer kunna gynnas av informationen, inte minst byggherrar och upphandlare.

Läs hela promemorian om klimatdeklarationer här.

Rekommenderade artiklar

Gröna miljarder till renovering av flerbostadshus

Annons

Många arbetstimmar att spara för installatörer och plattsättare

Vägghängda toaletter blir allt mer populära. TECEs WC-fixtur med Safetybag förenklar installationen för VVS-montörer, snickare och plattsättare eftersom tätskiktet sitter förmonterat på fixturen. En konstruktion som sparar många arbetstimmar när konsumenten efterfrågar en vägghängd toalett.

Krav på vedspisar tas bort – ”segern är vår”

Vedspisarna utreds – igen

Så fungerar nya bonus-malus-systemet

Regeringen vill återinföra radonbidrag

Slopat bygglov för solceller och solfångare

Energiministern sparkar på EU-kommissionen

Energiminister Ibrahim Baylan (S) efterlyser mer fart på ekodesignarbetet inom EU. I ett vasst formulerat brev till EU-kommissionen uttrycker han sin oro över att arbetet har avstannat.

Skarp kritik mot nytt investeringsstöd

Boverket har skickat ut förslag till regler för de nya investeringsstöden till energisnålt bostadsbyggande på ilremiss. Remissvaren ska vara inlämnade senast i dag, tisdag. – Stödet med den högre ersättningen kommer kraftigt att gynna värmepumpar, säger Lotta Bångens, vd på Energieffektiviseringsföretagen (EEF), som är en av remissinstanserna.

Sverige ratificerar klimatavtalet

Miljarder till klimatet i höstbudgeten

BUDGET 2017. ”Den största klimat- och miljöbudgeten i Sveriges historia.” Så sa statsminister Stefan Löfven (S) när han tillsammans med ansvariga ministrar presenterade delar av höstbudgeten.