Logga in

Energiministern sparkar på EU-kommissionen

Publicerad
10 nov 2016, 08:07

Energiminister Ibrahim Baylan (S) efterlyser mer fart på ekodesignarbetet inom EU. I ett vasst formulerat brev till EU-kommissionen uttrycker han sin oro över att arbetet har avstannat.

Energiministern vill nu se att EU-kommissionen utan dröjsmål presenterar en plan för ekodesignarbetet för åren 2015–2017. Han menar bland annat att näringslivet inom unionen behöver klarhet och förutsägbarhet.

– EU ska arbeta aktivt för att främja energieffektivisering. Det är därför beklagligt att kommissionen ännu inte har tagit beslut om exempelvis arbetsplanen för ekodesign. Denna försening kan försvåra EU:s arbete med att nå de gemensamma energi-, miljö- och klimatpolitiska målen. Det skapar också otydlighet och ger heller inte den möjlighet till planering som näringslivet efterfrågar, säger Ibrahim Baylan på regeringens webbplats.

Läs brevet till EU-kommissionen här.

Rekommenderade artiklar

Gröna miljarder till renovering av flerbostadshus

Värmen ska grottlagras

Så blev VA-verket en plusenergianläggning

I danska Århus finns världens första vattenreningsverk som producerar mer energi än det gör av med. 

Slopat bygglov för solceller och solfångare

Svensk minister på statusfylld energipost

Sverige ratificerar klimatavtalet

Stopplagen föreslås ses över

Stopplagen, som förbjuder kommuner att ställa hårdare krav på exempelvis byggnaders energianvändning, ska ses över. Det föreslår Miljömålsberedningens slutbetänkande som överlämnades i går till miljöminister Karolina Skog (MP).

Klimatavtalet påverkar också Sverige

Världens länder enades i Paris om ett nytt globalt klimatavtal. Även Sverige påverkas av klimatavtalet. − Nu återstår att minska klimatutsläppen genom konkreta åtgärder på hemmaplan i bred samverkan med alla samhällsaktörer. Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP), i ett pressmeddelande från regeringskansliet.

Tilläggsbudget – nödutgång för ROT-avdrag

De omdiskuterade frågorna om beskattning av större solcellsanläggningar och om sänkning av ROT-avdraget finns med i regeringens budget, som riksdagen ska ta ställning till i december. Förslagen på att lyfta ur ROT-avdraget ur budgeten, tror inte energiministern på. – Men en regering kan göra tilläggsbudgetar för att möta plötsliga händelser, säger energiminister Ibrahim Baylan (S) i en intervju med VVS-Forum.

Hon ska utreda klimatanpassning av byggnader

Eva Eriksson, tidigare landshövding i Värmlands län och vice ordförande för Folkpartiet, ska leda utredningen om hur bebyggd miljö och markanvändning kan anpassas till ett förändrat klimat. Hon ska bland annat se över om nuvarande lagstiftning behöver ändras för att tydliggöra ansvar och finansiering av klimatanpassningen.