Logga in

Regeringen vill återinföra radonbidrag

Publicerad
4 sep 2017, 08:47

Det statliga radonbidraget ska återinföras. Det föreslår regeringen i den kommande höstbudgeten.

Det är bostadsminister Peter Eriksson (MP) som uppgett för Ekot att det statliga bidraget för att sanera radonbostäder ska återinföras.

Hon tar strid mot radon

Varje år drabbas omkring 500 personer i Sverige, varav 400 är rökare, av lungcancer till följd av radon.

”Vi vet att det är hundratusentals bostäder som fortfarande har för höga radonhalter, både i egnahem och i flerfamiljsbostäder.”

Bostadsminister Peter Eriksson (MP).

– Det här är ingen liten fråga, utan det handlar om många människors hälsa, säger bostadsminister Peter Eriksson till Ekot.

– Vi vet att det är hundratusentals bostäder som fortfarande har för höga radonhalter, både i egnahem och i flerfamiljsbostäder.

”Nollvision för radon behövs”

Radonbidraget, som gav fastighetsägare möjlighet att få hälften av saneringskostnaden, avskaffades 2014, något som regeringen nu kallar för ”ett misstag”.

– Vi kommer att avsätta särskilda pengar för att få ett statligt stöd, som förhoppningsvis blir lite större än tidigare. Det kommer att handla om storleksordningen 100 miljoner kronor för de närmaste tre åren, säger Peter Eriksson.

”Sänkt ROT-avdrag drabbar radonsanering”

Bostadsministern uppger också att det ska satsas mer resurser på att informera om att bidraget finns.

– Det var väldigt många som helt enkelt inte visste om att man kunde få ett stöd, säger han till Ekot.

”Bidraget blir en bekräftelse för kommuner runt om i landet att man på nationell nivå anser att det är viktigt att arbeta med radonfrågan. Det blev ju lite motvind när radonbidraget togs bort.”

Lena Davidsson, Falkenberg kommun

Lena Davidsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör i Falkenberg

Lena Davidsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör i Falkenberg menar att det är ”glädjande att man från politiken inser vinsten med att satsa på ett radonbidrag igen”.

Radonbidraget avskaffas i budgeten

– Jag tror att radonbidraget kommer bättre i tid den här gången och att det blir en rad positiva effekter av detta. Bidraget blir en bekräftelse för kommuner runt om i landet att man på nationell nivå anser att det är viktigt att arbeta med radonfrågan. Det blev ju lite motvind när radonbidraget togs bort.

– Förhoppningsvis leder ett återinförande till ökade resurser och insatser på lokal nivå där man också kan informera om bidraget i samband med krav. Flera kommuner är ju igång med radonarbetet, då kommer bidraget som en hjälp i rätt riktning, säger hon.