Logga in

Gröna miljarder till renovering av flerbostadshus

Publicerad
16 sep 2020, 10:50
| Uppdaterad
13 apr 2021

”En bra början, men behovet är mycket större”, säger Helen Magnusson, energiexpert på Installatörsföretagen.

Totalt föreslår regeringen nära tio klimatmiljarder i budgeten för 2021.

”Den gröna återhämtningen”, som man kallar klimatmiljarderna, ska ta Sverige ur dubbla kriser, klimatkrisen och coronakrisen.

Läs också:
”Vi tror att den här marknaden kommer att öka”

Regeringen vill satsa 900 miljoner kronor 2021, 2 400 miljoner kronor 2022 och 1 000 miljoner kronor 2023 på energieffektivisering och renovering av flerbostadshus.

På vilket sätt kan det gynna el- och VVS-företag?

– Installatörsföretagen välkomnar regeringens förslag. Vi vill se energieffektiviseringar både när det kommer till renovering av befintliga fastigheter samt nyproducerade byggnader. Men behovet är avsevärt mycket större och vi ser stödet som en bra början, säger Helen Magnusson och ger följande exempel på energieffektiviseringsåtgärder:

  • Automatiserad styrning utifrån behov.
  • Kontroll och injustering av ventilations- och värmesystem.
  • Se över dimensionering av byggnadens system i samband med ändrade förutsättningar (mer eller mindre personbelastning, fönsterbyten, tilläggsisolering, utbyte av delkomponenter i systemen).

Läs också:
Här finns de nya jobben

En närmare utformning av stödet kommer att utarbetas under hösten. Då ska hänsyn tas till tidigare erfarenheter av stöd till energieffektivisering av fastighetsbeståndet.

Regeringen gör flera satsningar på solel. En solelproducent får skattebefrielse så länge produktionskapaciteten understiger 500 kW och solcellsstödet till kommuner och företag förlängs.

Dessutom finns ett förslag om att införa ett rotavdrag för solcellsinstallationer nästa år.

– Vi hoppas verkligen på att detta förslag går igenom. Vi tror att solceller är, och kommer vara, en av många nödvändiga åtgärder för att vi ska kunna nå klimatmålen 2045. En skattebefrielse skulle göra det enklare för hushållen att våga satsa på installationer av solceller. Installatörsföretagen önskar att det gröna avdraget även ska omfatta åtgärder som bidrar till att minska energibehovet och effektbehovet, säger Helen Magnusson.

Övriga nyheter i regeringens gröna satsning är

  • Miljöbonusen för den som köper en utsläppsfri bil ökar till 70 000 kronor samtidigt som reglerna för vad som räknas som miljöbilar skärps något.
  • Stödet till den kommunala energi- och klimatrådgivningen förlängs och tilldelas 120 miljoner kronor per år.
  • Uppemot en miljard ska gå till grön omställning inom industrin.
  • Stöd till den som installerar en laddstolpe för en elbil. Där är avdragsnivån 50 procent.
  • Biogasstödet förlängs tillfälligt och förstärks med 200 miljoner kronor.
  • Industriprojekt som vätgasproduktion och biodrivmedel ska få stöd genom det så kallade Industriklivet som föreslås förstärkas med 150 miljoner kronor till knappt 750 miljoner kronor.
  • Klimatklivet är ett investeringsstöd som skapat över 4 000 nya arbetstillfällen Regeringen föreslår nu att ytterligare 100 miljoner kronor tillförs under 2021.