Logga in

Så fungerar nya bonus-malus-systemet

Publicerad
23 jan 2018, 16:13

Det här innebär de nya skattereglerna – och så kan du undvika dem.

När Bonus malus – den nya fordonsskatten – införs vid halvårsskiftet, blir det avsevärda skattehöjningar för den om köper en bensin- eller dieselbil.

Läs mer: Skattesmäll för dig som kör firmabilen privat

Det här är de viktigaste punkterna i skatteförändringen:

 • De nya reglerna gäller personbilar klass 1 och 2, lätta lastbilar och lätta bussar.
 • Det är endast nya bilar som sätts i trafik efter den 1 juli i år som omfattas av de nya skattereglerna, den befintliga fordonsflottan berörs inte.
 • Den förhöjda skatten, malus, tas ut under de tre första åren efter att fordonet blivit skattepliktigt.

BONUS

 • Bonus malus bygger helt på bilens utsläpp av CO2 per kilometer. För bilar med låga utsläpp kan du få en bonus på 10 000 – 60 000 kronor. Det högre beloppet erhåller den som köper en ren elbil, det lägre gäller för bilar med 60 g CO2/km.
 • För gasbilar införs en fast bonus på 10 000 kronor.
 • Maxbeloppet för bonus är 25 procent av bilens värde.
 • Nuvarande skattebefrielse i fem år för miljöbilar tas bort och supermiljöbilspremien ersätts av den nya bonusen till bilar med låga utsläpp.

MALUS

 • Fordon som drivs med alternativa drivmedel, som E85 och fordonsgas, får ingen höjd fordonsskatt.
 • De tre första åren efter att en bil tagits i trafik tas en förhöjd fordonsskatt ut för bilar med koldioxidutsläpp över 95 g/km. Skattetillägget är 82 kronor/gram över den gränsen.
 • För utsläpp över 140 g/km höjs koldioxidbeloppet till 107 kronor/g.
 • Utöver detta beläggs alla bilar med ett grundbelopp på 360 kronor i fordonsskatt. För dieselbilar tillkommer därutöver ett bränsletillägg på 77 kronor och ett miljötillägg på 250 kronor.
 • Bränslefaktorn för nya dieselfordon ersätts med ett bränsletillägg som är oberoende av fordonsskattens storlek. Bränsletillägget är 12,88 kronor/g CO2.
 • Från år fyra får fordonet ”normal skatt”, det vill säga grundbelopp plus ett koldioxidbelopp som uppgår till 22 kronor/g utöver 111 g/km.
 • Fram till 1 januari 2020 är det den gamla körcykeln, NEDC, som beskattningen grundas på, därefter gäller EU:s nya körcykel WLTP.

Läs mer: Nya lagar som påverkar dig

Eftersom de nya skattereglerna gäller bilar som registrerats efter 1 juli är det hög tid för den som vill slippa höjningen att beställa ny bil nu.

Skatteändringen väntas öka försäljningen av diesel- och bensinbilar under första halvåret så leveranstiderna kan vara längre än normalt.

Glöm inte att ta vara på de förmånliga rabatter som flera biltillverkare ger till företag som är medlemmar i Installatörsföretagen, IN. Om ditt företag är medlem där.

Rekommenderade artiklar

Krav på vedspisar tas bort – ”segern är vår”

Annons

Möt pumpen som uppfyller EU:s hållbarhetskrav redan idag

EtaLine Pro från KSB överträffar redan EU:s ekodesigndirektiv och banar väg för en hållbar framtid inom VVS-branschen.

Vedspisarna utreds – igen

Slopat bygglov för solceller och solfångare

Skarp kritik mot nytt investeringsstöd

Boverket har skickat ut förslag till regler för de nya investeringsstöden till energisnålt bostadsbyggande på ilremiss. Remissvaren ska vara inlämnade senast i dag, tisdag. – Stödet med den högre ersättningen kommer kraftigt att gynna värmepumpar, säger Lotta Bångens, vd på Energieffektiviseringsföretagen (EEF), som är en av remissinstanserna.

Stärkt övervakning av farliga kemikalier

BUDGET 2017. För att få bort farliga kemikalier satsar regeringen totalt 375 miljoner kronor i den kommande höstbudgeten, som presenteras i sin helhet den 20 september. – Satsningarna bidrar ytterligare till att minska riskerna med kemikalier i vår vardag, säger miljöminister Karolina Skog (MP), i ett pressmeddelande.

Stopplagen föreslås ses över

Stopplagen, som förbjuder kommuner att ställa hårdare krav på exempelvis byggnaders energianvändning, ska ses över. Det föreslår Miljömålsberedningens slutbetänkande som överlämnades i går till miljöminister Karolina Skog (MP).

Kompetens och samarbete skyddar dricksvattnet

”Kontroll saknas över kemikalier i dricksvatten”

Den nyligen presenterade utredningen om spridning av giftiga kemikalier i dricksvatten riktar skarp kritik mot myndigheternas miljöarbete. Branschorganisationer stämmer nu in i kritiken. – Det saknas kontroll över kemikalier i dricksvatten, säger Magnus Everitt, expert och projektledare på Installatörsföretagen.

Sverige når klimat- och energipolitiska målen

Sverige når och överträffar klimat- och energimålen till 2020, det visar den kontrollstation som nu lämnas till riksdagen, uppger regeringen. Nu ska regeringen höja ambitionen och öka takten i omställningen mot lägre klimatutsläpp och mer förnybar energi. Samtidigt aviserar regeringen en nationell strategi och antar en vision för klimatanpassning.

Björn Risinger ny generaldirektör för Naturvårdsverket

Regeringen har i dag utnämnt Björn Risinger till generaldirektör och chef för Naturvårdsverket, enligt ett pressmeddelande från regeringskansliet.