Logga in

Skarp kritik mot nytt investeringsstöd

Publicerad
24 okt 2016, 12:12

Boverket har skickat ut förslag till regler för de nya investeringsstöden till energisnålt bostadsbyggande på ilremiss. Remissvaren ska vara inlämnade senast i dag, tisdag.
– Stödet med den högre ersättningen kommer kraftigt att gynna värmepumpar, säger Lotta Bångens, vd på Energieffektiviseringsföretagen (EEF), som är en av remissinstanserna.

Redan den 15 november ska det vara möjligt att söka det tillfälliga investeringsstödet och den 1 januari 2017 ska det permanenta stödet gå att ansöka om. Investeringsstödet på totalt 11,3 miljarder kronor för 2016–2019 är den största delen av det bostadspolitiska paket som regeringen presenterade i mars 2015. Det ena stödet gäller bostäder som byggs från och med den 1 januari 2017. Det andra, tillfälliga stödet gäller bostäder som påbörjats tidigast 25 mars 2015 och senast 28 februari 2017.

– Nu kan det byggas fler små, klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror i Sverige, sa bostadsminister Peter Eriksson (MP), när stödet presenterades.

Men byggbranschen har ställt sig kritisk. En av de mest kritiska är Lotta Bångens på EEF:

– Det blir ojuste konkurrens mellan energislagen och förlorare blir miljön. Det kommer att skapa ett högre effektbehov vintertid, vilket knappast är det som Sverige behöver just nu, säger hon till VVS-Forum.

Nu har Boverket fått i uppgift att förtydliga reglerna för investeringsstöden. På kort tid skrev myndigheten ihop en konsekvensutredning och förslag till föreskrifter kring det tillfälliga investeringsbidraget, som träder i kraft först, skriver tidningen Bofast.

I förra veckan skickades Boverkets förslag till föreskrifter ut på snabbremiss till omkring 60 instanser, varav länsstyrelser, organisationer och kommuner. De har nu fram till den 25 oktober på sig att granska föreskrifterna och deras konsekvenser.

Boverket ska också göra föreskrifter och konsekvensutredning kring det andra, långsiktiga investeringsstödet. Det träder i kraft den 1 januari 2017.

FAKTA/Investeringsstöden

Stöden riktas till nya hyresbostäder och till nya bostäder för studerande. Stöd kan lämnas till bostäder i såväl flerbostadshus som i småhus så länge upplåtelseformen är hyresrätt. Stödnivåerna är olika i olika delar av landet och är också villkorade med ett hyrestak:

  • 6 600 kr/m2 upp till 35 m2 i Storstockholmsregionen med maxhyra 1 450 kr/m2.
  • 5300kr/m2 i kommuner som gränsar till Storstockholm, i övriga kommuner med hög och varaktig befolkningsökning samt i övriga stora kommuner med maxhyra 1350kr/m2.
  • 3800kr/m2 i övriga landet.

De bostäder och byggnader som byggs med investeringsstöd ska vara mer energieffektiva än vad som gäller för övrig nyproduktion, enligt Boverkets byggregler.