Logga in

90 procent fälls – VVS-företagare friad från bokföringsbrott

Publicerad
1 mar 2019, 08:31

”Ovanligt” säger expert på Ekobrottsmyndigheten. VVS-företagaren stämdes i Helsingborgs tingsrätt för bokföringsbrott, men mot alla odds gick han fri.

Ekobrottsmyndigheten stämde VVS-företagaren inför Helsingborgs tingsrätt och begärde att han skulle dömas för bokföringsbrott.

I över 90 procent av fallen fälls den åtalade vid den här typen av mål. Men den här gången gick det inte som det brukar göra.

– Det är ovanligt att man blir friad i domstol i sådana här ärenden. 2018 åtalade Ekobrottsmyndigheten ungefär 2 200 personer för bokföringsbrott. Har det väl väckts åtal har myndigheten det torrt under fötterna, säger Robert Rajnak, verksamhetscontroller på Ekobrottsmyndigheten.

53-åringen hade inte avslutat den löpande bokföringen med årsredovisning, något som han själv erkänt. 

VVS-fiffel gav fängelse

– Men jag motsätter mig ansvar för brott, eftersom jag inte handlat oaktsamt, sa företagaren i rätten. 

Bolaget försattes i konkurs i oktober 2016. Under konkursutredningen kom det fram att konkursbolaget inte upprättat årsredovisning sen våren 2015. 

Ekobrottsmyndigheten pekade på att 53-åringen varit ensam styrelseledamot i VVS-bolaget fram till likvidationen. Därmed hade han, enligt myndigheten, också ansvar för att bolaget fullgjorde sin bokföringsskyldighet. 

Redan när bolaget startade fanns ett avtal med en erfaren redovisningskonsult, som skulle sköta bolagets bokföring och administration, inklusive faktureringen till kunder.  

VVS-företagaren uppger att han lämnade tids- och materialrapporter till konsulten varje vecka för bland annat faktureringen. När de behövde sammanställa årsredovisningen, fick han lugnande besked från konsulten att det inte var några problem.  

– Jag litade på det, förklarade 53-åringen för rätten. 

Börje brottas med byråkratin

När beslutet om likvidation togs hade 53-åringen bara en vecka på sig att lämna in årsredovisningen. Han betonade då för redovisningskonsulten att det var bråttom att få in årsredovisningen. 

– Hon bekräftade att hon hade löst problemet. Jag funderade på att anlita någon annan, men gjorde aldrig det, sa VVS-företagaren.  

I februari 2015 drabbades redovisningskonsulten av en allvarlig sjukdom och avvecklade då sin firma. Hon kunde därför inte fullgöra uppdraget, men 53-åringen bad henne ändå att upprätta årsredovisningen, vilket hon också sa att hon skulle göra. 

VVS-företagare dömd för bokföringsbrott

Under arbetet med årsredovisningen fick de svårt att samarbeta och flera möten avbokades. 

Tingsrätten menar att bara för att 53-åringen anlitat en redovisningskonsult befriar det honom inte från det grundläggande ansvaret.  

Men enligt tingsrättens samlade bedömning är det inte bevisat att VVS-företagaren av oaktsamhet åsidosatt bolagets bokföringsskyldighet. Åtalet för bokföringsbrott ska därför ogillas och 53-åringen frikänns. 

Domen har vunnit laga kraft.

 

Fakta/Bokföringsbrott 

  • Antalet misstänkta bokföringsbrott har ökat med närmare 18  procent på två år.
  • Vid ringa bokföringsbrott blir domen antingen böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt döms gärningspersonen till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.  
  • För bokföringsbrotten ligger andelen beslut om åtal runt 30 procent.   

Källa: Ekobrottsmyndigheten.