Logga in

Krävde tillbaka rotavdrag för köks- och badrumsrenovering

Publicerad
4 feb 2021, 06:00
| Uppdaterad
28 mar 2021

Byggföretaget räknade med att renoveringen av badrum och kök i ett radhus skulle ge ett rotavdrag på 100 000 kronor. Men Skatteverket tyckte annorlunda och tvisten fick till sist avgöras av Svea hovrätt.

Renoveringen av de två badrummen och köket i radhuset 2013 gick på 440 000 kronor. I avtalet mellan byggföretaget och radhusägarna ingick att byggbolaget skulle ansöka om rotavdrag hos Skatteverket på 100 000 kronor.

Läs också:
”Svartjobben minskar om ROT-avdraget återställs”

Skatteverket betalade först ut pengarna genom en så kallad preliminär skattereduktion, men krävde våren 2014 tillbaka beloppet.

Orsaken var dels att kunden fått försäkringspengar utbetalade för renoveringen av badrummen, som därför inte gav rätt till rotavdrag. Dels var underlaget i ansökan bristfälligt och det gick inte att utesluta att material var inkluderat i fakturan, menade Skatteverket i sitt återbetalningsbeslut. 

I maj 2018 skickade företaget en faktura till radhusägarna för det uteblivna rotavdraget. När radhusägarna vägrade betala stämde byggföretaget dem, eftersom de fått försäkringsersättning, något som bolaget inte känt till.

Men både Södertälje tingsrätt och senare Svea hovrätt ansåg det klarlagt att det var byggföretagets ansvar att rotavdraget inte beviljades.

Svea hovrätt fastställde tingsrättens dom, men beslutade också att byggföretaget ska ersätta radhusägarnas rättegångskostnader på totalt närmare 130 000 kronor.

Viktor Sterner, entreprenadjurist på IN.
Viktor Sterner, Installatörsföretagen

– Om företaget i det här fallet hade sökt rotavdrag för köksrenoveringen i stället hade det funnits större möjligheter att få behålla utbetalningen, eftersom radhusägarna inte tidigare fått någon försäkringsersättning för köket, säger Viktor Sterner, entreprenadjurist på Installatörsföretagen, och tillägger:

– Den avgörande frågan i domstolens prövning är om det berodde på företaget eller radhusägarna att Skatteverket krävde tillbaka det utbetalade rotavdraget, konstaterar han.

Byggföretaget menade att det var radhusägarnas fel att rotavdrag inte hade beviljats, eftersom de fått försäkringsersättning, något som bolaget inte känt till.

Läs också:
VVS-firma nekades rotavdrag för vattenmätarkonsol – nu backar Skatteverket

Företagets representant uppgav följande för tingsrätten:

”I avtalet mellan parterna reglerades inte särskilt vad som skulle gälla om rotavdrag inte beviljades. Det var onödigt att reglera detta i avtalet eftersom det var självklart att radhusägarna, för det fall rotavdraget inte beviljades, skulle betala de 100 000 kronor som rotavdraget skulle ha uppgått till.”

Men det argumentet håller inte i rätten, påpekar Viktor Sterner:

– Hovrättens dom visar vikten av att alltid vara noggrann med sin dokumentation och formalia, oavsett om det rör själva utförandet eller ren administration.

FAKTA/Tänk på det här innan du räknar in rotavdraget i fakturan

  • Som företagare måste du göra en faktura för rotarbetet. På fakturan drar du av högst 30 procent i rotavdrag från arbetskostnaden, inklusive moms. Rotavdraget får aldrig överstiga sammanlagt 50 000 kr per person och år.
  • Kunden och företaget som utför arbetet har ett gemensamt ansvar att ta reda på om arbetet som ska utföras ger rätt till rotavdrag. Skatteverket rekommenderar att bägge parter skriver ett avtal om vem som har ansvaret om avdraget inte skulle godkännas.
  • Om försäkringsersättning betalats ut för arbetet beviljas inte rotavdrag.

Källa: Skatteverket