Logga in

Han blir chef för Energimyndigheten

Publicerad
6 jul 2018, 11:22

Nu har regeringen utsett ny generaldirektör och chef för Energimyndigheten.

Från 1 september blir Robert Andrén ny generaldirektör och chef för Statens energimyndighet (Energimyndigheten). Han ersätter Zofia Lublin, tidigare analyschef vid myndigheten, som fungerat som tillförordnad generaldirektör sedan mars i år.

Robert Andrén har sedan augusti 2015 varit departementsråd och chef för energienheten vid Miljö- och energidepartementet.

– Det gläder mig att Robert Andrén har tackat ja till uppdraget som generaldirektör och chef för Energimyndigheten. Hans tidigare erfarenheter, särskilt arbetet med genomförandet av den historiska energiöverenskommelsen, gör honom till en mycket lämplig person för att leda arbetet på Energimyndigheten, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan (S) i ett pressmeddelande.

Robert Andrén har tidigare bland annat varit länsråd vid Länsstyrelsen i Värmland och haft chefspositioner vid Naturvårdsverket samt Jordbruksdepartementet, senare Landsbygdsdepartementet.

– Jag ser fram emot att leda myndigheten tillsammans med alla kompetenta medarbetare. Energimyndigheten är en av nyckelaktörerna i Sveriges omställning till att bli ett av världens första fossilfria välfärdssamhällen. De närmsta åren kommer myndigheten fokusera på arbetet med att nå energi- och klimatmålen som riksdagen har fastslagit, säger Robert Andrén.