Baylan om Energikommissionen: ”Samtalen ska vara offentliga”

Publicerad 10 apr 2015, 16:37

Den nyligen tillsatta Energikommissionen har haft sitt första möte, men vad som avhandlats vet bara de som deltog. Nu ska det bli ändring på det, lovar energiminister Ibrahim Baylan (S).
– Det är viktigt att samtalen blir offentliga, säger energiministern till VVS-Forum.

Den parlamentariska Energikommissionen ska se över framtidens behov och produktion av energi. Målet är att få till en blocköverskridande överenskommelse om energiförsörjningen från år 2025 och fram till år 2050.

VVS-Forum fick en kort telefonintervju med energiminister Ibrahim Baylan (S).

Vad pratade ni om under det första mötet?

– Vi pratade om vilken roll kommissionen ska ha och hur vi ska engagera industrin, näringslivet, miljörörelsen och forskarvärlden. Vi beslutade också att arbeta med rapportörer. Vilka de är beslutar vi på nästa möte i maj, men det handlar om ledamöter i kommissionen.

De fyra rapportörerna ska utses inom fyra elområden: tillförsel, distribution, användning och marknader. Varför ingen rapportör för värme?

– I det första skedet så kommer det här inbegripa såväl värme- som transportsektorn. Både användning, distribution och tillförsel är centrala för värmesektorn.

Intresset för solenergi är stort. Men hur ska solenergi kunna växa som förnybar energi?

– Solenergi kommer givetvis vara en fråga för Energikommissionen, även om den bara står för 0,06 procent av energianvändningen i landet. Utvecklingen ser lovande ut. Ansedda investmentbanker pekar på att solceller kommer vara det billigaste sättet att producera el i 80 procent av världens länder. Dock inte i Sverige, än så länge. Men det kommer.

Borde inte Energikommissionens möten vara offentliga?

– Jo, det var en riktigt bra idé. Det är viktigt att Energikommissionens möten är öppna. Det är en bra idé som jag tar med mig till kommissionen.

Läs mer om Energikommissionen här.