Närmare 2 miljarder till lokala klimatprojekt

Publicerad 7 apr 2015, 12:14

Förutom satsningarna på järnvägen så föreslår regeringen i dag också ett lokalt klimatinvesteringsstöd på 125 miljoner kronor i år och därefter 600 miljoner per år 2016, 2017 och 2018. Totalt handlar det om närmare 2 miljarder kronor till lokala gröna projekt.

– De lokala klimatinvesteringarna har funnits tidigare i Sverige. Det handlar om att man går in med statligt stöd för att kicka i gång smarta projekt i kommuner och regioner, sa miljöminister Åsa Romson, (MP), på dagens presskonferens.

Stödet ska gå till klimatinvesteringar i kommuner och regioner. Tidigare investeringsstöd har gett tydliga resultat genom att bidra till utvecklingen av miljöteknik och gröna innovationer, menar regeringen och pekar på att utsläppsminskningar på 0,6 miljoner ton CO2 per år har uppnåtts genom stödet.

Projekt som kan finansieras är exempelvis ökad kollektivtrafik och cykling, ladd-infrastruktur för elfordon, utbyggnad av fjärrvärme, biogasanläggningar och andra innovativa, tekniska lösningar.

Regeringen vill också öka det existerande stödet till metangasreducering med 30 miljoner kronor per år under 2016–2019. Det är ett pilotprojekt som handlar om att göra om metangas från bland annat gödsel till el, värme och fordonsbränsle.

Enligt regeringen ger metangasreducering dubbla miljöfördelar, dels genom minskade utsläpp av växthusgaser, dels genom produktion av förnybar energi som kan ersätta fossil energi.