De ingår i Energikommissionen

Publicerad 26 mar 2015, 17:01

Energiminister Ibrahim Baylan (S) har i dag beslutat om vilka riksdagsledamöter som kommer att ingå i Energikommissionen. De elva ledamöterna kommer från samtliga riksdagspartier. Ordförande är energiministern själv. 

Energikommissionens första sammanträde äger rum den 8 april. Den parlamentariska kommissionen ska ta fram förslag på ny politik för den långsiktiga energiförsörjningen fram till år 2050.

Följande ledamöter kommer att ingå i Energikommissionen:

 1. Ingemar Nilsson (S)
 2. Maria Strömkvist (S)
 3. Åsa Westlund (S)
 4. Lars Hjälmered (M)
 5. Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
 6. Mattias Bäckström-Johansson (SD)
 7. Lise Nordin (MP)
 8. Rickard Nordin (C)
 9. Birger Lahti (V)
 10. Maria Weimer (FP)
 11. Penilla Gunther (KD).

Till kommissionens sammanträden kommer dessutom generaldirektörerna för Affärsverket Svenska kraftnät (Mikael Odenberg), Energimyndigheten (Erik Brandsma) och Energimarknadsinspektionen (Anne Vadasz-Nilsson) att inbjudas.

Läs mer om Energikommissionen här.