Logga in

Energiministern om ROT-avdrag och skatt på solceller

Publicerad
17 nov 2015, 15:22

De omdiskuterade frågorna om beskattning av större solcellsanläggningar och om sänkning av ROT-avdraget finns med i regeringens budget, som riksdagen ska ta ställning till i december. Förslagen på att lyfta ur ROT-avdraget ur budgeten, tror inte energiministern på.
– Men en regering kan göra tilläggsbudgetar för att möta plötsliga händelser, säger energiminister Ibrahim Baylan (S) i en intervju med VVS-Forum.

Går det att lyfta ut delar ur budgeten, exempelvis ROT-avdraget?

– Nej, budgeten är en helhet och regering och riksdag måste ha stabilitet, annars kan Sveriges anseende skadas. Men en regering kan göra tilläggsbudgetar för att möta plötsliga händelser, säger energiministern som dock inte vill föregripa Finansdepartementet och säga om det nu är aktuellt med tilläggsbudgetar eller inte.

Du har sagt att Sverige ska ha 100 procent förnybar energi. Ändå beskattar du kommersiella solcellsanläggningar. Varför?

– Vi har ett utrymme, enligt EU:s statsstödsregler, att undanta anläggningar som är för eget bruk från beskattning. För att få ha det här undantaget måste man ha en effektgräns för vad som anses vara eget bruk. Vi har försökt att vara så generösa som det är bara är möjligt. Om en politiker bara gör det som är populärt hamnar man fel, man måste göra det som är rätt och riktigt.

Är inte du försiktig i överkant nu?

– Nej, man måste ta lärdom av sina misstag. Ett sådant misstag var när förra regeringen hanterade regler för stadsstödsmedel till biodrivmedel. Där var man senare tvungen att upphäva hela lagen, eftersom den inte fick godkänt av EU. Detta fick till följd att investeringarna stannade av samtidigt som det skapade en enorm osäkerhet i branschen.

Blir renoveringsmiljarden av?

– Ja, en miljard kronor per år till energieffektiviseringen ligger i budgeten. Den stora skillnaden jämfört med föregående år är annars satsningen på solceller, som är betydligt större, dessutom har det tillkommit en satsning på smarta nät och energilagring, säger Ibrahim Baylan, på typiskt avledande politikervis.

Men vad som krävs för att få del av renoveringsmiljarden är ännu inte klart. Det har pratats om krav på energianvändning räknat i kWh/m2 för de projekt som ska få stöd. EU-kommissionen ska också säga sitt om den svenska renoveringsmiljarden.

Vad har arbetat med Energikommissionen gett?

– Vi har fått ny kunskap om överföring av energi som möjliggör giftermålet mellan traditionella nät och IT en automatisering av system. På användarsidan finns nu en ökande möjlighet till lagring och vi har allt fler intelligenta saker i våra hem. Det händer väldigt stora saker med energisystemet, säger energiministern och tillägger att en annan intressant fråga är den om den fjärde generationen kärnkraft.

– Det handlar om att få en politisk överenskommelse, så bred det bara går. Men den kan inte bli så detaljerad, utan det ska finnas utrymme även för kommande regeringar att manövrera i dokumentet. De som diskuterar energipolitik låser sig lätt i sina positioner, som ett ja eller nej till kärnkraften.

– Att få med alla åtta riksdagspartier i Energikommissionen som i slutändan ska ge en långsiktig energiuppgörelse. Jag kommer att göra vad jag kan för att Energikommissionens arbete resulterar i en långsiktig och hållbar uppgörelse, säger Ibrahim Baylan beslutsamt.

Läs hela intervjun i nästa nummer av VVS-Forum (nr 11/2015) som utkommer den 20 november.