Baylan tror inte på ny kärnkraft

Publicerad 30 mar 2015, 09:49

Det blir ingen ny kärnkraft, åtminstone inte under det närmaste decenniet. Det menade energiminister Ibrahim Baylan (S) på Hållbarhetsdagarna nyligen.
– Frågan är inte om man är för eller mot kärnkraft, utan vem som ska bygga de nya kärnkraftverken. Där är de flesta överens om att det inte kommer att ske, sa energiministern.

På plats på Hållbarhetsdagarna i Münchenbryggeriet i Stockholm fanns två energiministrar samt en före detta statssekreterare till en energiminister: Energiminister Ibrahim Baylan (S), den före detta energiministern Anna-Karin Hatt (C) och Ola Alterå, statssekreterare till den tidigare energiministern Maud Olofsson (C).

”Hållbar energi – mer än regering och riksdag” var rubriken för energiministrarnas framträdanden på Hållbarhetsdagarna som arrangerades av Sustainable Innovation i Sverige AB (Sust, som ägs av den ideella organisationen Föreningen för Energieffektivisering).

– Vi måste ersätta närmare hälften av elförsörjningen med tanke på att 40 procent av vår el kommer från kärnkraftreaktorer som är 30–40 år gamla. Det är en utmaning, men också en möjlighet. Ny teknik har gjort att kostnaderna för solceller, vindkraft och bioenergi rasar. Det innebär också möjligheter till nya jobb, men det krävs långsiktighet och blocköverskridande överenskommelser, sa Ibrahim Baylan och hänvisade till den nyligen tillsatta Energikommissionen.

Läs mer om Hållbarhetsdagarna i nästa nummer av VVS-Forum (nr 4/2015) som kommer ut den 24 april. Beställ en prenumeration här.