Logga in

Avloppsprojekt får miljonbidrag

Publicerad
20 apr 2016, 09:37

Tolv projekt med fokus på minskning av utsläpp från små avlopp får dela på drygt 5 miljoner kronor från Havs- och vattenmyndigheten (Hav).

Det var i februari som Hav utlyste medel för projekt som kan minska utsläppen från små avlopp. Totalt fick Hav in 21 ansökningar och nu är det klart vilka projekt som får dela på pengarna.

– Vi fick in många intressanta förslag, totalt får de tolv projekt som valts ut dela på drygt 5 miljoner kronor, fördelat på 3,8 miljoner kronor för 2016 och 1,3 miljoner för 2017, säger Margareta Lundin Unger, utredare på Hav, i ett pressmeddelande.

Hav har sedan juni 2011 ansvar för tillsynsvägledning för små avlopp. I dag finns ungefär 700 000 små avloppsanläggningar som bidrar med nästan lika mycket övergödande ämnen som de större reningsverken gör tillsammans. Enligt Hav riskerar gamla och bristfälliga avlopp att orsaka miljö- och hälsoproblem på många håll i landet.

– Små avloppsanläggningarna är en relativt stor källa till utsläpp av övergödande ämnen och risk för smittspridning. Åtgärdstakten för dåliga avlopp är alldeles för låg, tillägger Margareta Lundin Unger.

Målet med utlysningen är enligt Hav att inhämta och sprida kunskap och bidra till utvecklingen av metoder för att minska utsläpp av övergödande ämnen och olika smittämnen från små avloppsanläggningar.

Här är de tolv projekten som får stöd:

• Mälarens vattenvårdsförbund, ”Seminariedag – erfarenhetsutbyte för vattendistriktnivå”: 80 000 kr.

• VA-guiden, ”Gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp – fortsättningsprojekt”: 225 000 kr.

• JTI, ”Funktion hos markbaserade reningsanläggningar i fält”: 403 301kr (2017) ,168 738 kr (2018).

• Näshulta LRF Förening, ”Slam från små avloppsanläggningar i kretslopp”: 350 000 kr.

• WSP, ”Registrering av uppgifter som små avlopp”: 455 000 kr (2016), 335 000 (2017).

• WSP, ”GIS-stöd för prövning av små avlopp”: 615 800 kr (2016)655 800 kr (2018).

• VA-guiden, ”Kunskapsläge och nätverksträffar Små avlopp i kretslopp/VA-rådgivning”: 240 000 kr.

• JTI, ”Etablering av faktablad för markbaserad rening, förstudie”: 176 000 (2016), 65 000 kr (2017).

• IVL, ”Förstudie om högre krav på service av små avlopp samt implementering servicerapporteringssystem”: 430 000 kr.

• SLU Institutet för energi och teknik, ”Biokol i små avloppsanläggningar: Långsiktig reningskapacitet och förbättrad avloppsrening av övergödande ämnen”: 450 489 kr (2016) 100 000 kr (2017).

• VA-guiden, ”Nordiskt nätverk kring små avlopp”: 190 000 kr.

• VA-guiden, ”Informationsfilmer om små avlopp”: 240 000 kr .

Rekommenderade artiklar

Ozon ska rena vatten från antibiotika

Akademiska sjukhuset i Uppsala kan bli det första sjukhuset i Sverige som använder ozon för att rena avloppsvatten från antibiotika och multiresistenta bakterier. – Inom modern sjukvård är miljöansvar en viktig del och här kan Akademiska sjukhuset gå i bräschen, säger Björn Olsen, professor och infektionsläkare på Akademiska sjukhuset, i ett pressmeddelande.

Bråda dagar för ny innemiljöforskning

Storsatsning på hållbar stadsutveckling

Installatören forskar kring värmeåtervinning

Nu ska ett forskningsprojekt fastställa vilken lösning för värmeåtervinning som är mest effektiv för både fastighetsägare, slutanvändare och samhälle. Bakom projektet finns en av de större installationskoncernerna.

40 miljoner kronor för energieffektivt byggande

Nu öppnar den fjärde utlysningen inom forskningsprogrammet E2B2 med ett stöd på sammanlagt 40 miljoner kronor. Projekten som ansöker ska ha fokus på energieffektivt byggande och boende och ansökan ska skickas in senast den 3 november i år.

De vann internationellt vattenpris

Fler forskarbostäder åt Swetox

ALMEDALEN. Swetox (Svenskt centrum för toxikologiska vetenskaper), som bland annat studerar hormonstörande ämnen som bisfenol A (BPA), ska bli ett forskarcentrum av yttersta världsklass. Det vill regeringen som nu, via Karolinska Institutet (KI), satsar på fler forskarbostäder i Södertälje. – För att Swetox verkligen ska bli ett forskarcentrum av yttersta världsklass, så ger vi nu Karolinska Institutet (KI) möjlighet att erbjuda forskarbostäder i Södertälje, sa forskningsminister Helene Hellmark Knutsson (S), vid regeringens pressfika i Almedalen.

Miljoner till branschrelaterad forskning

Över 50 miljoner till projekt om energisnålt byggande

Satsning på forskning inom energi och klimat