Logga in

Satsning på forskning inom energi och klimat

Publicerad
22 mar 2016, 10:02

Nu utökas satsningen på strategiska innovationsområden inom energi- och klimatområdet. Vinnova, Energimyndigheten och Formas öppnar tillsammans en ny utlysning om stöd för att etablera och genomföra långsiktiga och visionära satsningar. Satsningarna kräver bred uppslutning bland aktörer, enligt ett pressmeddelande från Energimyndigheten.

– Nu är det dags för aktörer inom energi- och klimatområdet att kraftsamla och tillsammans möta och lösa de globala samhällsutmaningarna som delvis redan är här, säger Erik Brandsma, Energimyndighetens generaldirektör, i pressmeddelandet.

Programmen som startar är långsiktiga satsningar som kan pågå upp till tolv år. De ska grunda sig i visioner och mål för hur området kan förnyas och hur förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och internationell konkurrenskraft inom energi- och klimatområdet kan skapas.

Det är den fjärde utlysningen för att genomföra strategiska innovationsprogram och den ska ge aktörer möjligheten att förverkliga strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet. Upp till två program kommer att beviljas stöd på 20–40 miljoner kronor per program och år.

Utlysningen är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Ett strategiskt innovationsprogram utgår från en strategisk innovationsagenda som alla aktörer inom ett visst område står bakom.

Genom gränsöverskridande samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige skapas förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft. Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar i dag 16 strategiska innovationsprogram inom flera olika områden.

Rekommenderade artiklar

Storsatsning på hållbar stadsutveckling

De får informationscentret om hållbart byggande

Energismarta studenthus invigda

Bråda dagar för ny innemiljöforskning

Satsning på energiforskning och innovation

Nu har regeringen överlämnat propositionen ”Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet” till riksdagen. I propositionen finns bland annat förslag på höjning av Energimyndighetens anslag med 20 procent fram till 2020.

Installatören forskar kring värmeåtervinning

Nu ska ett forskningsprojekt fastställa vilken lösning för värmeåtervinning som är mest effektiv för både fastighetsägare, slutanvändare och samhälle. Bakom projektet finns en av de större installationskoncernerna.

Energieffektiva blandare testas i verkligheten

Energiklassade blandare för tappvarmvatten har stor potential att minska energianvändningen i bostäder. I höst ska ett nytt projekt på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ta reda på hur mycket som sparas och hur blandarnas funktion påverkar användarnas beteenden.

Fler forskarbostäder åt Swetox

ALMEDALEN. Swetox (Svenskt centrum för toxikologiska vetenskaper), som bland annat studerar hormonstörande ämnen som bisfenol A (BPA), ska bli ett forskarcentrum av yttersta världsklass. Det vill regeringen som nu, via Karolinska Institutet (KI), satsar på fler forskarbostäder i Södertälje. – För att Swetox verkligen ska bli ett forskarcentrum av yttersta världsklass, så ger vi nu Karolinska Institutet (KI) möjlighet att erbjuda forskarbostäder i Södertälje, sa forskningsminister Helene Hellmark Knutsson (S), vid regeringens pressfika i Almedalen.

Miljoner till branschrelaterad forskning

Avloppsprojekt får miljonbidrag