Logga in

Ozon ska rena vatten från antibiotika

Publicerad
26 nov 2015, 11:32

Akademiska sjukhuset i Uppsala kan bli det första sjukhuset i Sverige som använder ozon för att rena avloppsvatten från antibiotika och multiresistenta bakterier.
– Inom modern sjukvård är miljöansvar en viktig del och här kan Akademiska sjukhuset gå i bräschen, säger Björn Olsen, professor och infektionsläkare på Akademiska sjukhuset, i ett pressmeddelande.

I december startar ett pilotprojekt för att testa den nya tekniken. Sjukvården står för en mindre del av de totala läkemedelsutsläppen, men även låga koncentrationer av antibiotika i vattenmiljöer räcker för att bakterier ska utveckla resistens.

– Koncentrationen är högst inom sjukvården, mycket beroende på att vi ofta måste använda antibiotika, som slår ut många olika bakterier. För att minska uppkomsten och spridningen av antibiotikaresistenta bakterier är det viktigt att se om avloppsrening vid ”källan” kan bidra till en minskning av spridningen, säger Björn Olsen, i ett pressmeddelande.

Enligt Folkhälsomyndighetens beräkningar står antibiotikaresistens för en merkostnad på 160 miljoner kronor per år inom vården.

Beslutet om avloppsreningssatsningen ingår i Landstinget i Uppsala läns övergripande miljöplan för perioden 2015–2018. Ozon är en gas som bildas naturligt i atmosfären och oxiderar föroreningar mycket snabbt och bryter oftast ner dem till koldioxid och vatten.

Prover från sjukhusets avloppsvatten analyseras på Svenska Miljöinstitutet IVL. Läkemedelsrester kommer att analyseras före och efter ozonbehandling av vattenproverna. Om metoden visar sig kostnadseffektiv för att rena vatten från antibiotika räknar Akademiska sjukhuset med att om cirka ett år installera en pilotanläggning på infektionskliniken för att se om tekniken fungerar i praktiken. Därefter tas beslut om att installera ett eget reningsverk.

Avloppsreningsprojektet drivs av miljöenheten på Akademiska sjukhuset i samarbete med forskare knutna till institutionerna för medicinska vetenskaper samt biokemi och mikrobiologi vid Uppsala universitet.

 

FAKTA/Spridning av antibiotka

  • En stor del av antibiotikan vi äter går rakt igenom kroppen och hamnar i avloppsvattnet. Rester finns i rötslam och gödseltankar, men också i avlopp från sjukhus.
  • Både bakterier och antibiotika är farligast när de når naturen, till exempel åar och andra vattendrag.
  • I naturen kan multiresistenta bakterier, förutom att döda bakterier utan resistens, plockas upp av exempelvis jordbakterier och flytta över till andra arter, till sjukdomsbärande bakterier som är farliga för människor. På sikt ökar då antalet multiresistenta bakterier som inte går att behandla med antibiotika.