Logga in

Fler forskarbostäder åt Swetox

Publicerad
7 jul 2016, 14:34

ALMEDALEN. Swetox (Svenskt centrum för toxikologiska vetenskaper), som bland annat studerar hormonstörande ämnen som bisfenol A (BPA), ska bli ett forskarcentrum av yttersta världsklass. Det vill regeringen som nu, via Karolinska Institutet (KI), satsar på fler forskarbostäder i Södertälje.
– För att Swetox verkligen ska bli ett forskarcentrum av yttersta världsklass, så ger vi nu Karolinska Institutet (KI) möjlighet att erbjuda forskarbostäder i Södertälje, sa forskningsminister Helene Hellmark Knutsson (S), vid regeringens pressfika i Almedalen.

Swetox startade sin verksamhet i början av 2014 med professor Åke Bergman i spetsen, han är i dag chef för centret.

– Jag fick först i dag veta att regeringen kommer att bevilja Swetox ett undantag från gällande lagstiftning för att få hyra bostäder till strategiska rekryteringar till verksamheten vid Swetox. Detta är mycket glädjande men sedan gäller det att finna boenden för personerna, så klart, skriver Åke Bergman i en kommentar vi e-mail till VVS-Forum.

Det handlar om befintliga bostäder som KI ska blockhyra och i sin tur hyra ut i andra hand till forskare som rekryterats till Södertälje, som har en väldigt ansträngd bostadssituation.

– Forskare till verksamheten vid Swetox rekryteras såväl inom Sverige som internationellt och för att underlätta strategiska rekryteringar behöver bostadsmöjligheter finnas. Det här ingår inte normalt i universitetens huvuduppdrag att erbjuda bostäder, men den här satsningen är unik och vi måste se till att få hit forskare av allra högsta klass. Det är viktigt att vi nu ger den här möjligheten för att Swetox ska få den forskarkompetens som krävs för att det ska bli ett världsledande centrum, menade Helene Hellmark Knutsson.

Forskningsministern menade att KI och övriga inblandade institutioner måste se över forskarnas bostadssituation på sikt, eftersom regeringen stöd är tidsbegränsat. Regeringen beslutat att ge KI tillstånd att till och med den 31 december 2020 i begränsad omfattning ingå hyresavtal för bostadslägenheter i Södertälje i syfte att upplåta dessa i andra hand till personal som är verksam vid Swetox.

– Sverige behöver främja attraktiva forskningsmiljöer som Swetox och då är rekryteringen av kompetens central. För att underlätta strategiska rekryteringar till Swetox ges KI under en övergångsperiod möjlighet att bidra till bostadsförsörjningen för dessa personer, påpekade Helene Hellmark Knutsson, som i dagsläget inte kunde svara på hur många forskarbostäder det handlar om.