Logga in

Över 50 miljoner till projekt om energisnålt byggande

Publicerad
15 mar 2016, 09:59

Nu är det klart vilka projekt som får medel i forskningsprogrammet E2B2:s fjärde utlysning. 19 projekt som ska bidra till energieffektivisering och energisystemets omställning får sammanlagt nära 54 miljoner kronor i finansiering. Däribland finns projekt om ny teknik för tappvattensystem utan VVC och optimal rengöring av värmeväxlare.

Bebyggelsen står för ungefär en tredjedel av Sveriges totala energianvändning och potentialen att energieffektivisera är stor. E2B2 är en Energimyndighetens och IQ Samhällsbyggnads kunskapssatsning som ska bidra till ökad energieffektivisering genom forskning och innovation.

Utlysning fyra fick in 52 projektansökningar, varav 19 godkändes av Energimyndigheten. Den totala projektvolymen är cirka 54 miljoner kronor, varav stödet från Energimyndigheten består av nära 25 miljoner kronor, resterande är finansiering från näringslivet.

Projekten handlar om allt från kunskap om byggnadsstommars och materialvals betydelse för energianvändning och energieffektiva renoveringar till integrationen av förnybar energi i plusenergihus och lokala energisystem.

Urvalet gjordes med hjälp av ämnesexperter i E2B2s programråd. Avgörande vid bedömningen var bland annat energirelevans, nyhetsvärde, vetenskaplig kvalitet, näringslivsrelevans och marknadsförutsättningar.

Det är Energimyndigheten och IQ Samhällsbyggnad som tillsammans genomför samverkansprogrammet E2B2 under perioden 2013–2017. IQ Samhällsbyggnad är kansli för E2B2. Utlysning fem öppnar den 16 mars och stänger den 27 april.

Några av de godkända projekten är:

  • Brukarnas påverkan på energianvändning och effektbehov i nära noll-energibyggnader (NNE-hus), utförare Lunds universitet
  • Definition, design och utvärdering av plusenergihus, utförare Mälardalens högskola.
  • Ljud och luft i innemiljön – avvägningar för boendes välbefinnande, utförare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
  • Metod för optimal rengöring av värmeväxlare, utförare Lunds universitet.
  • Ny teknik för tappvattensystem utan varmvattencirkulation, utförare 3eflow AB.
  • Systematisk utvärdering av hållbarhet vid renovering, utförare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
  • Värmeåtervinning ur byggnaders spillvatten, utförare Kungliga tekniska högskolan (KTH). 

Läs mer om projekten här.