Logga in

40 miljoner kronor för energieffektivt byggande

Publicerad
10 sep 2015, 15:33

Nu öppnar den fjärde utlysningen inom forskningsprogrammet E2B2 med ett stöd på sammanlagt 40 miljoner kronor. Projekten som ansöker ska ha fokus på energieffektivt byggande och boende och ansökan ska skickas in senast den 3 november i år.

E2B2 är en bred kunskapssatsning inom området energieffektivt byggande och boende. Programmet ska bidra till ökad energieffektivisering i bebyggelsen genom forskning, utveckling, innovation och demonstration. E2B2 består av olika forskningsprojekt där man tar reda på hur byggnader kan bli mer energieffektiva men också hur människors vanor, val och livsstilar påverkar energianvändningen.

Projekt som har en stor del av finansieringen från näringslivet kommer att prioriteras. Utlysningen är öppen för projekt inom programmets alla områden, men några delområden är prioriterade:

  • Tekniska systemlösningar: Ny kunskap om integrerade lösningar där resurs- och energieffektiva system för el, värme, vatten, avfall och transporter planeras i ett sammanhang med ny och befintlig stadsbebyggelse.
  • Energianvändning: Ny kunskap om människors drivkrafter och incitament kring energianvändning i bebyggelsen, liksom människors olika roller och hur de kan påverka energianvändningen.
  • Samhällsplanering: Ny kunskap om energieffektivisering genom samhällsplanering och arkitektur, från kommunal fysisk planering till byggnadsutformning och bygglov.
  • Styrmedel: Ny kunskap om styrmedel för energieffektivisering inom byggande och boende.
  • Byggprocessen: Ny kunskap om energieffektivisering i bygg- eller ombyggnadsprocessen och förvaltningsskedet.
  • Tekniska komponenter: Ny kunskap och teknikutveckling av komponenter, system eller installationer för energieffektiva, driftsäkra och robusta lösningar och byggnader.
  • Byggmaterial: Ny kunskap om hur val av byggmaterial och byggsystem kan bidra till en mer energi- och klimateffektiv bebyggelse i ett livscykelperspektiv.