Logga in

Storsatsning på hållbar stadsutveckling

Publicerad
6 dec 2016, 14:45

Energimyndigheten, Formas och Vinnova satsar gemensamt 40 miljoner kronor per år till innovationsprogrammet Smarta och hållbara städer. Det är en långsiktig satsning för att göra smarta städer till central lösning i omställningen till ett hållbart samhälle.

Nu har Energimyndigheten, Formas och Vinnova beviljat det strategiska innovationsprogrammet Smarta och hållbara städer. Programmet kan bli av stor vikt för Sveriges internationella konkurrenskraft och för att skapa hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Ett stort fokus är på tillväxtpotential, samhällsrelevans och möjligheter inom hållbar stadsutveckling som kan bidra till nya lösningar inom energi- och klimatområdet, uppger myndigheterna.

– Vi är nu tre myndigheter som kraftsamlar kring det komplexa området hållbar stadsutveckling. Det behövs forskning och innovation som knyter ihop sektorer, infrastruktur och användare för att ta fram helhetslösningar, säger Erik Brandsma, generaldirektör på Energimyndigheten, i ett pressmeddelande.

Smarta och hållbara städer är en långsiktig satsning med en årlig statlig finansiering på 40 miljoner kronor. Lika mycket finansiering kommer från programmets behovsägare. Programmet kommer att etableras under 2017 och satsningen är planerad att pågå sammanlagt tolv år.

Förutom att stärka Sveriges arbete med hållbar stadsutveckling så kommer svenska företag att kunna exportera kunskap och teknik i andra länder, menar man.

Rekommenderade artiklar

Satsning på forskning inom energi och klimat

De får informationscentret om hållbart byggande

Energismarta studenthus invigda

Bråda dagar för ny innemiljöforskning

Satsning på energiforskning och innovation

Nu har regeringen överlämnat propositionen ”Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet” till riksdagen. I propositionen finns bland annat förslag på höjning av Energimyndighetens anslag med 20 procent fram till 2020.

Installatören forskar kring värmeåtervinning

Nu ska ett forskningsprojekt fastställa vilken lösning för värmeåtervinning som är mest effektiv för både fastighetsägare, slutanvändare och samhälle. Bakom projektet finns en av de större installationskoncernerna.

Energieffektiva blandare testas i verkligheten

Energiklassade blandare för tappvarmvatten har stor potential att minska energianvändningen i bostäder. I höst ska ett nytt projekt på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ta reda på hur mycket som sparas och hur blandarnas funktion påverkar användarnas beteenden.

Fler forskarbostäder åt Swetox

ALMEDALEN. Swetox (Svenskt centrum för toxikologiska vetenskaper), som bland annat studerar hormonstörande ämnen som bisfenol A (BPA), ska bli ett forskarcentrum av yttersta världsklass. Det vill regeringen som nu, via Karolinska Institutet (KI), satsar på fler forskarbostäder i Södertälje. – För att Swetox verkligen ska bli ett forskarcentrum av yttersta världsklass, så ger vi nu Karolinska Institutet (KI) möjlighet att erbjuda forskarbostäder i Södertälje, sa forskningsminister Helene Hellmark Knutsson (S), vid regeringens pressfika i Almedalen.

Miljoner till branschrelaterad forskning

Avloppsprojekt får miljonbidrag