Logga in

Installatören forskar kring värmeåtervinning

Publicerad
22 nov 2016, 09:28

Nu ska ett forskningsprojekt fastställa vilken lösning för värmeåtervinning som är mest effektiv för både fastighetsägare, slutanvändare och samhälle. Bakom projektet finns en av de större installationskoncernerna.

Tidigare i år inledde Bravida ett samarbete med Kungliga tekniska högskolan (KTH) och anställde då forskaren Adnan Ploskić, teknisk doktor och specialist inom lågtemperatursystem. Han leder nu ett nytt forskningsprojekt inom Bravida – ”Effektiv värmeåtervinning från spillvärme i flerbostadshus”.

– Vi ska jämföra två värmeåtervinningslösningar och ta fram den mest fördelaktiga utifrån flera perspektiv: faktisk energianvändning, hur enkel implementeringen är, kostnad för installation och drift samt slutlig energivinst, säger Adnan Ploskić, i ett pressmeddelande.

Idén till projektet kommer från Adnan Ploskić och hans före detta doktorand Qian Wang. Projektbeskrivningen har tagits fram i ett nära samarbete med fastighetsägare och konsulter, uppger Bravida.

– En stor del i vårt arbete är att hitta effektiva och energisnåla lösningar för våra kunder och i slutändan vårt gemensamma samhälle. Det här forskningsprojektet är viktigt för att vi ska fortsätta ligga i framkant och kunna använda vår kompetens för att bidra till minskad klimatpåverkan, säger Magnus Hamerslag, chef verksamhetsutveckling på Bravida.

Projektbudgeten är nära 2,6 miljoner kronor och huvudfinansiärerna är Energimyndigheten via E2B2 och Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF. Projektet påbörjades i oktober och kommer att pågå till och med december 2017.