Logga in

Miljoner till branschrelaterad forskning

Publicerad
27 jun 2016, 12:51

Legionella-kontroll av tappvarmvatten och kartläggning av ventilation i småhus. Det är några av totalt 27 aktuella forskningsprojekt som får dela på 138 miljoner kronor från Formas forskarråd.

Det här var den femte i en serie av planerade utlysningar inom programmet hållbart samhällsbyggande.

– Detta är en viktig satsning inom hela det breda samhällsbyggnadsområdet, som syftar till att stärka unga forskare samt att öka samarbetet mellan akademi, näringsliv och samhälle, säger Gia Destouni, huvudsekreterare på Formas, i ett pressmeddelande.

Den totala budgeten är cirka 215 miljoner kronor varav 138 miljoner kronor kommer från Formas och 75 miljoner kronor är samfinansiering från näringslivet med mellan 20 – 50 procent. Samfinansiering och samverkan med näringsliv eller andra aktörer har varit ett krav i den här utlysningen.

Exempel på branschrelaterade forskningsprojekt är:

  • Säkert och energieffektivt tappvarmvatten – kontroll av legionella i biofilm genom innovativ implementering av begränsade vattenvolymer (Charlotta Löfström, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, cirka 2,2 miljoner kronor).
  • Kartläggning av ventilation och innemiljörelaterade parametrar i moderna småhus (Hans Bagge, Lunds universitet, cirka 2,8 miljoner kronor).
  • Hållbar inomhusmiljö efter renovering av flerbostadshus (Eja Pedersen, Lunds universitet, cirka 7,4 miljoner kronor).
  • Smarta, hållbara kontor – ett verkligt arbetslabb på Johanneberg Science Park, etapp 2 (Ulrika Rahe, Chalmers Tekniska Högskola, cirka 3,9 miljoner kronor).
  • Upphandling för hållbart stadsbyggande (Tina Karrbom Gustavsson, KTH, Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, cirka 4,3 miljoner kronor).