Logga in

Bråda dagar för ny innemiljöforskning

Publicerad
28 aug 2017, 21:31

Om allt går vägen startar snart en ny företagsforskarskola i ventilation och inomhusmiljö. 

Bakom satsningen står Högskolan i Gävle, Linköpings tekniska högskola och Umeå universitet. Men det är kort om tid till ansökningsdatumet.

Dags att vända blad i innemiljöforskningen

Nyligen hölls ett uppstartsmöte med en forskargrupp från Gävle, Linköping och Umeå tillsammans med Svensk Ventilation och representanter från medlemsföretag.

”Forskningsanslagen inom ventilation och inomhusmiljö de senaste 20 åren har sjunkit drastiskt.”

Mathias Cehlin, Högskolan i Gävle.

Mathias Cehlin, blivande programdirektör vid Högskolan i Gävle.

– Vi vill ha en företagsforskarskola så att vi kan fylla de behov branschen har och stärka branschens konkurrenskraft, säger Mathias Cehlin, forskare vid Högskolan i Gävle.

Han är tänkt som programdirektör för den nya forskarskolan. 

 

Mer flyktiga organiska ämnen i passivhus

–Tittar vi tillbaka på forskningsanslagen inom ventilation och inomhusmiljö de senaste 20 åren så har de sjunkit drastiskt. Det är inte alls lika mycket forskning i Sverige som på 1980–1990-talen med betydligt färre forskare och framför allt färre projekt i samverkan med industrin, menar Mathias Cehlin.

Finansieringen av forskarskolan ska ske med medel från KK-stiftelsen och motfinansiering från deltagande företag.

Målet är att bygga upp en forskargrupp med tio doktorander. För att ansökan ska gå igenom behövs minst sex företag som skrivit på en avsiktsförklaring att medverka, ett så kallat ”letter of intent”. Sista datum för detta är 8 september.

Cocktaileffekten – farligare än man trott

Hur kan installatörer bidra till projektet?

– Forskarskolan ska ge kunskapsspridning i hela branschen, även till installatörer. Vi vill få ett eko i Sverige och har vi en forskaskola som är tillräckligt stor så får vi genomslag, säger Mathias Cehlin, och uppmanar intresserade att ta kontakt med honom.

Företag som medverkar åtar sig att under fem år anställa en industridoktorand inom forskarskolan.

KK-stiftelsen lämnar ett bidrag på maximalt 1,8 miljoner kronor under denna period under förutsättning att företaget haft utlägg på samma summa för doktorandens lön, handledning med mera.

Doktoranden använder 80 procent av tiden till forskarstudier och 20 procent till övrig verksamhet i företaget.  Företagets ska bland annat bistå med handledning och ett projekt som håller vetenskaplig nivå.

Vid Högskolan i Gävle finns sedan tidigare företagsforskarskolan Reesbe (resurseffektiva energisystem i den byggda miljö) som drivs på samma sätt i samarbete med företag och Mälardalens Högskola samt Högskolan Dalarna.