Starkare skydd för visselblåsare

Publicerad 10 mar 2016, 13:14

Ett särskilt skydd mot repressalier för visselblåsare – arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden – ska införas i lagen. Det föreslår regeringen i dag.

 

Förslaget innebär en förstärkning av det skydd som redan finns för visselblåsare. En arbetstagare som överväger att slå larm om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet ska kunna göra det utan att riskera att drabbas av repressalier från arbetsgivarens sida.

I bygg- och VVS-branschen är det flera företag som har system för visselblåsare, bland annat Caverion och Peab.

Det ska vara fråga om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet för att lagen ska vara tillämplig. Förutom arbetstagare skyddas också inhyrd personal i förhållande till inhyrningsföretaget.

Lagen föreslås vara tvingande till arbetstagarens fördel och träda i kraft den 1 januari 2017.