Dom om tvångsanslutning till fjärrvärme överklagas

Publicerad 3 dec 2015, 17:01

Konkurrensverket överklagar nu en omdiskuterad dom, som nyligen gav Växjö kommun rätt till tvångsanslutning av privata fastigheter till det egna kommunala fjärrvärmesystemet.
– Domen var ett bakslag för villaägarna, som inte får möjlighet att själva välja hur de ska värma sina hus och för alternativa värmesystem. Därför överklagar vi domen, säger Dan Sjöblom, generaldirektör på Konkurrensverket.

Kommunen har gjort det omöjligt för köpare av kommunala villatomter att själva välja det uppvärmningssystem de anser vara bäst till sina hus. Samtidigt har tvångsanslutningen bidragit till att slå undan benen för de som erbjuder andra, och kanske mer energi- och kostnadseffektiva, alternativ. Det menar Konkurrensverket i ett pressmeddelande.

Konkurrensverket stämde Växjö kommun och menade att kommunen inte får sätta konkurrensen ur spel genom att ställa villkor på att fastigheterna måste anslutas till kommunens fjärrvärmenät.

Men Stockholms tingsrätt gjorde en annan bedömning än Konkurrensverket och nu överklagar Konkurrensverket domen till Marknadsdomstolen, som är högsta instans.

Några av de principiella frågor som Konkurrensverket vill ha prövat är vilken betydelse konsumenternas skada har vid bedömningen och om man kan ta hänsyn till konkurrensskador på andra marknader än den där kommunen är direkt verksam.

– Vi vill pröva i vilken utsträckning nuvarande lag gör det möjligt att sätta stopp för kommuner som konkurrerar med privata företag på ett otillbörligt sätt. Konsumenternas, i det här fallet villaägarnas, intresse måste få stå i fokus, framhåller Konkurrensverkets generaldirektör, Dan Sjöblom.

Konkurrensverket lovar, i pressmeddelandet, att närmare utveckla motiven till överklagandet senast den 25 januari 2016.