Logga in

Storskalig solvärme testas i Härnösand

Publicerad
21 okt 2020, 12:48
| Uppdaterad
1 apr 2021

3 000 kvadratmeter solfångare ska värma upp en fjärdedel av Härnösands bostäder från 2021. Energiminister Anders Ygeman (S) och Absolicons vd Joakim Byström var några som via länk tog ett gemensamt första spadtag för Europas största solfångarpark.

Bakom demonstrationsanläggning för storskalig solvärme, Högslätten Solar Thermal Park, står Absolicon och Energimyndigheten, som har beviljat 8 miljoner kronor i medfinansiering.

Läs också:
Hybrider i kombination sänker värmekostnader

Anläggningen, som blir Europas största fjärrvärmeinkopplade fält med koncentrerande solfångare, ska vara klar 2021. Då kommer 3 000 kvadratmeter solfångare producera en miljon kilowattimmar solvärme per år.

– På sikt vill vi också bygga ett säsongslager i Härnösand, som kan lagra solvärmen från sommar till vinter. Därmed skulle man helt kan sluta elda bränslen i värmeverket under sommarhalvåret, säger Joakim Byström, vd på Absolicon, och tillägger att solfångarna ger temperaturer upp till 160 °C.

Den höga temperaturen har varit problematisk med äldre teknik, men nu är det löst genom en silverspegel som koncentrerar ljuset i en smal linje på ett mottagarrör fyllt med trycksatt vatten. Solfångarna följer solen under dagen och behåller värmen under ett skyddande glas.

Läs också:
Alplandet är världsledande på solfångare

Europamarknaden för koncentrerande solfångare värderas till 2 000 miljarder svenska kronor.

– Fjärrvärmen, som värmer 90 procent av flerbostadshusen i Sverige, behöver moderniseras och få in solvärme. Dessutom kräver EU:s byggnadsdirektiv ”nära-nollenergibyggnader” för alla nya och renoverade fastigheter från och med 2021, vilket i de flesta fall innebär att fastigheten kommer att vara självförsörjande med solfångare på tak och fasader, konstaterar Joakim Byström.

Fakta/Absolicons solvärmeteknik

  • Koncentrerande solfångare kan generera varmt vatten under tryck vid upp till 160°C, med liten värmeförlust.
  • Solfångarna är ständigt riktade mot solen vilket gör att det termiska energiutbytet blir jämnt fördelat över året.
  • För att skydda solfångarna från stormskador vänder de automatiskt till en vindsäker position.

Läs också:
Solfångarnas återkomst

Fakta/Solvärme

  • Solfångare omvandlar solens energi till varmvatten och värme, medan solceller omvandlar solens energi till elektricitet.
  • Uppskattningsvis finns det cirka 15 000 solvärmesystem i Sverige.
  • Solfångare har 76,6 procents verkningsgrad, jämfört med solceller som har omkring 18 procent.
  • Solvärme kan lagras i borrhål i berget. Värmen laddas in i berget på sommaren och kan tas ut på vintern genom slangar som leder ner i varje borrhål.
  • Antalet installerad area för solvärme i Sverige har minskat från cirka 30 000 kvadratmeter under perioden 2006–2008 till nästan noll i dag.