Logga in

”Installationen var både ful och fel”

Publicerad
17 aug 2020, 06:00
| Uppdaterad
17 mar 2021

Det är skillnad på ful och fel. Det blev en dyr lärdom för den klagande beställaren som fick betala VVS-företagets rättegångskostnader.

Installationen av radiatorer i en gammal brandstation i Tillberga, utanför Västerås, slutade i rätten.

Läs också:
Vem har ansvaret när underentreprenören slarvar?

Beställaren menade att installationen var både ful och fel, medan VVS-företaget stod fast vid att arbetet var fackmässigt utfört.

För fyra år sen anlitades Malms VVS av en fastighetsförvaltare i Västerås för att installera fem radiatorer i den nedlagda brandstationen i Tillberga.

Malms VVS blev klara hösten 2016 och fakturerade förvaltningsbolaget, som då inte hade några invändningar.

Renoveringarna av byggnaden avstannade under en period, men återupptogs 2018. Drygt ett år senare påpekade en snickare att rörkopplingarna ”inte såg ut att vara riktigt utförda”.

Läs också:
”Rördragning utanpå vägg är billigare än inbyggda rör”

En besiktningsman, som fastighetsförvaltaren anlitat, bekräftade felen.

Henrik Malm, vd på Malms VVS, menade att det inte var något fel på rördragningarna, men erbjöd sig att åtgärda vad som påståtts vara fel mot betalning.

Fastighetsförvaltaren stämde VVS-firman inför Västmanlands tingsrätt och krävde drygt 32 000 kronor i skadestånd för felaktig installation.

Enligt beställaren hade genomborrningen av radiatorrören gjorts tolv centimeter från väggen och att kopplingen låg mot bjälklaget.

Dessutom ansåg fastighetsförvaltaren att installationen var ful och anlitade en annan VVS-montör för att byta ut kopparrören till plaströr. Något som beställaren ville att Malms VVS skulle betala för.

Henrik Malm, vd på Malms VVS, påpekade att ”det inte några normer som säger hur nära väggen en genomborrning av radiatorrör ska ske”. Dessutom fanns det inte några driftsmässiga störningar eller fel på funktionen hos radiatorerna, enligt honom.

Malms VVS konstaterade också att kopplingen inte låg mot bjälklaget, utan var över golvytan och att det mellan kopplingen och golvytan fanns täckbrickor.

”Det var fråga om en estetisk justering av rördragningen, som inte var felaktig”, sa Henrik Malm i rätten.

Läs också:
Krävde att få golvbrunnen ominstallerad – efter tio år

Han fick stöd av en annan besiktningsman som konstaterade att installationen inte stred mot några normer eller regler.

Dessutom framhöll han ”att det är tillåtet till och med att bygga in kopplingar för rör i värmesystem, till skillnad mot vad som gäller för tappvatten, i väggar”.

Västmanlands tingsrätt gick på VVS-företagets linje och fastighetsförvaltaren fick betala rättegångskostnaderna för Malms VVS med 90 225 kronor.