Sveriges Byggindustrier vill överge ackordet

Publicerad 17 nov 2015, 07:23

AVTAL 16. Överge tvingande prestationslöner och erbjud månadslön i stället. Det är ett av Sveriges Byggindustriers krav när byggavtalet i den kommande avtalsrörelsen ska omförhandlas, uppger Dagens Nyheter (DN).

Sveriges Byggindustrier vill satsa på kvalitet i stället för kvantitet på byggarbetsplatsen. Det betyder att överge ackordet till förmån för månadslön.

–  Det viktigaste måste vara att bygga på det sätt som kunden förväntar sig vad gäller kvalitet, standard, utformning och design. Då är tempot av mindre värde, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef hos Sveriges Byggindustrier, till DN.

–  Byggbranschen i dag lever till stor del kvar i gamla strukturer som gynnar starka, nordiska heterosexuella normer och en machokultur, säger Mats Åkerlind.

Han säger till DN att prestationslöner gör det svårare för kvinnor och invandrare att ta sig in i byggbranschen. För kvinnor handlar det om att de inte är lika starka som männen och därför kanske inte lever upp till förväntningarna i ett arbetslag som vill bli klara av jobbet så snabbt som möjligt.

Bilden av att ackord främjar en machokultur bekräftas av Anna-Mi Björkvik, arbetsrättsjurist hos VVS Företagen som initierat en förstudie inför ett mångfaldsprojekt i VVS-branschen.

– Förstudien visar att det generellt är en viss jargong på många arbetsplatser, detta gäller i byggbranschen i stort. De anställda måste många gånger ha skinn på näsan för att ha ork att fortsätta utföra sitt arbete. Inte minst gäller det vid ackordsarbete, hänger man inte med vid ett ackordsarbete får man höra det, sa hon tidigare i år till VVS-Forum.

Kravet från Sveriges Byggindustrier beror också på att det blir fler små och medelstora företag i byggbranschen. För Sveriges Byggindustrier och fackförbundet Byggnads innebär det en stor ökning i antalet ackordsförhandlingar, uppger DN.

– Det handlar om tusentals företag som vi som organisationer ska gå in och förhandla på. Det är inte rimligt. Vi vill att löneformen bestäms fritt i direkta diskussioner mellan företaget och dess medarbetare.

Läs DN-artikeln här.